عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان :

ایمان، به عنوان عرصه حضور خداوند و وجود مطلق، با اَشکال و تجلیات گوناگون، (عینی و ذهنی) وجود و تجلّی می‏یابد. بر گروه فرهنگی مذهبی حتّی هر فردی، آن هم در سطح قابل توجّهی، حامل نوع خاصّی ایمان و گنجایش ویژه‏ای از تجربه‏ی دینی را دارد. شخصیّت یک فرد با ایمان در ارتباط با تغییر و تحوّل سمبل‏های ایمان، تغییر می‏یابد . در تحلیل چند گونگی تجربه دینی و تجلّی ایمان، لازم است بعضی از شکل‏های اصلی تجلّی ایمان و سپس روابط پویایی آنها تشخیص داده، تفهیم گردد. وقتی سخن از شکل‏ها و تجلیات ایمان می‏رود، این موضوع ایستا و تقریباً چیزی می باشد که به گونه یکسان قابل مطالعه می‏باشد؛ امّا آن ها همزمان، یک طریقه حرکت‏زا و پویا نیز دارند. این عناصر، ارزش مطلق را برای چهره‏ی خاصّی از ایمان ادّعا دارد و تنها یک نوع ایمان ویژه می باشد که این ارزش را دارا می‏باشد. این ارزش، در میان هر جامعه‏ی مذهبی، حتّی در میان ادیان بزرگ، تضاد و تنش مهمّی را، در تجلّی ایمان به شکل‏های مختلف، ایجاد کرده‏اند.

در اینجا بایستی به یک نکته اساسی تصریح گردد و آن این‏که: این نمونه‏ها و اشکال (ایمان) دقیقاً یک ترکیب و ساختار اندیشه‏ای می باشد، نه این که یک چیزی باشد که واقعیت داشته می باشد. قطعاً هیچگاه، ما هیچ نمونه خالصی در هیچیک از قلمرو هستی و زندگی نداریم. همه اشیای واقعی، در نمودها به اشکال مختلفی ظهور دارند؛ امّا ویژگی‏های برجسته‏ای، یک نمود را مشخص می‏سازد و آن‏چنان بایستی برجسته و مشخص باشد که بتواند تحرّک و پویایی زندگی را قابل مطالعه نماید. این حقیقت در مورد اشکال و نمودهای ایمان نیز، صادق می باشد. این نمودها، ویژگی‏های خاص خود را، نشان می‏دهند، امّا در کار و تجلّی ایمان چند ویژگی با همدیگر ترکیب یافته و در پرتو برجستگی و نفوذ یک ویژگی چشم‏گیر ظهور می‏یابد.

دو عنصر مهم تجربه دینی، به گونه مثال: یک شخص می‏تواند دو عنصر عمده و مهم تجربه دینی و امر قدسی را تشخیص دهد. یک عنصر، حضور دایمی و ابدی خداوند در ایمان بشر دیندار می باشد. در این نمود، عنصر ایمان به خدا، با همه ابعادش ظهور می‏یابد. در واقع، ایمان ذهن و وجود بشر دیندار را با نیروی جاذب و ابهت خود، اشغال می‏کند و حالت عادی انسانی را به هم می‏زند، و او را به سوی کانون اصلی‏اش یعنی خداوند، با یک التهاب خاص و جذبه‏ای وصف ناپذیر، می‏کشاند و یک فضای خاصّی را به وجود می‏آورد. این قداست و ایمان پر التهاب، بایستی حضور داشته باشد و برای همیشه احساس گردد که تجربه دینی به گونه ملموس در ذهن بشر مومن، اشراق دارد. در همین حال، موضوع امر قدسی (ایمان) بر هر چیزی که هست، تفوق داشته و حاکم می‏باشد. این ایمان، علاوه از قداست ذهنی فکری بشر دیندار که ذهن را نورانی می‏کند، قداست شخصی و فردی و اجتماعی را که عدالت و محبت را تحقّق می‏بخشد، الزام دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه