تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

1  کلیاتی راجع به منطقه 1 شهر تهران :

در حال حاضر مرز قانونی و ابلاغ شده منطقه 1 شهر تهران از شمال مرز شمالی مصوب شورای شهر ، ازجنوب بزرگره ههای مدرس ، صدر ، چمران و بابائی ، از شرق جاده لشگرک، و از غرب رودخانه درکه می باشد . جمعیت منطقه در سال 1385 به رقمی معادل 379962 نفر با وسعت 4573.32 رسیده می باشد و این منطقه در حال حاضر دارای 10 ناحیه و 26 محله می باشد . امر ساخت و سازهای صورت گرفته در این منطقه منطبق با محدوده 25 ساله شهر تهران می باشد  ( نقشه شماره 5-3 ، جایگاه منطقه در تهران ، نقشه شماره 6-3، نقشه نواحی 10 گانه منطقه 1 شهر تهران ) . از نظر محدوده گسترش کالبدی ، محدود شمال شهر تهران از حدود دهه 40 تاکنون یکی از بخش های مهم شهر تهران به حساب می آمده می باشد . وجود باغات ، دره ها ، نزدیکی به کوهپایه باعث شده که این منطقه از دیرباز به عنوان ییلاقات تهران مطرح گردد . شمیران تا دهه 20 و 30 به صورت قصبه ای جدا از شهر تهران بوده می باشد . لفظ شمیران قدمتی تا دوران صفویه دارد و اسامی زیرا اختیاریه ، آجودانیه ، اقدسیه ، پس قلعه ، تجریش ، باغ فردوس به قبل از زمان ناصری باز  می گردند . با گسترش شهر تهران و تثبیت نظام شهر نشینی در دهه های 30 و 40 این منطقه به دلیل داشتن ارزش های زیست محیطی فراوان مورد توجه اقشار پردرآمد و افراد حکومتی و سفارتخانه های خارجی قرار گرفت . وجود دو مجموعه سلطنتی مهم نیاوران و سعدآباد ، باشگاه های وزارتخانه ها و نهاد های دولتی ، منازل مسکونی مدیران و رؤسای ادارات و سفارتخانه های خارجی نشان دهنده ارزش بالای این منطقه وجذابیت زندگی در آن بوده می باشد . در دهه های 60 و 70 با وجود خالی بودن مناطق جنوبی و شرق منطقه یک تمایل به ساخت وساز در نواحی شمالی در محدوده ارتفاعی 1600تا 1800بیشتر بوده می باشد . رشد سالانه جمعیت و اندازه مهاجرپذیری در منطقه 1 بالاتر از شهر تهران می باشد . بعد خانوار و تراکم ناخالص جمعیت و اندازه بیکاری نیز بسیار پایین تر از شهر تهران می باشد و این شاخص ها بیانگر جایگاه بالای اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه می باشد . مقایسه شاخص های کالبدی بیانگر طریقه افزایش تراکم در این منطقه می باشد . زیرا که متوسط تعداد طبقات مسکونی و غیر مسکونی و متوسط تراکم ساختمانی و نیز تراکم ساختمانی مسکونی بالاتر از شهر تهران می باشد . متوسط مساحت قطعات در منطقه بسیار بالاتر از شهر تهران می باشد و این مطلب درشت دانگی قطعات را در منطقه نشان می دهد ( مهندسین مشاور بافت شهر ، 1384 ) . بیشترین کاربری وضع موجود منطقه 1 شهر تهران را کاربری مسکونی خالص با 35 % به خد اختصاص داده می باشد . دیگر کاربری ها نیز در جدول 2-3 به همراه نقشه کاربری اراضی منطقه 1شهر تهران آمده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه