شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

با مطالعه دیدگاه توسعه محلی اجتماعات پایدار، می توان دو زمینه اصلی در محلات شهری را مورد هدف دانست:

1) ساختار فضایی و هویت مکانی   2) سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

توسعه ساختار فضایی به تنهایی نمی تواند تأمین کننده اهداف توسعه محله ای باشد.  بدین ترتیب در کنار ضرورت های فضایی نیازمند بازسازی اجتماعی و احیاء و تقویت شبکه تعاملات اجتماعی می باشد.  محله های شهری با وجود شبکه تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی پایدار و حس تعلق خاطر و مسئولیت پذیری میان ساکنین یک محله مورد توجه قرار می گیرند . اصطلاح  « سرمایه اجتماعی » به موضوعات مربوط به ساختار اجتماعی مربوط می گردد مانند شبکه ها، ساختار و تعاملات اجتماعی که سبب ارتقاء پتانسیل های اجتماعی می گردند.  عنصر اصلی سرمایه اجتماعی ارتباط و اعتماد فیمابین عناصر جامعه یعنی افراد، اجتماعات محلی و گروه ها می باشد . پس هدف نهایی دیدگاه توسعه پایدار اجتماعات محلی ارتباط میان سرمایه های اجتماعی و کالبدی می باشد. ترکیب این دو جنبه با به کارگیری عناصر شاخص هویت دهنده به مکان و ایجاد زمینه مأنوس شدن سکنه جدید با محله از طریق بالابردن خوانایی سیمای آن ، بهره گیری از عوامل وحدت بخش برای تثبیت محله به عنوان یک مجموعه و تأمین فضای مناسب جهت برقراری تعاملات اجتماعی و ایجاد نزدیکی و پیوند و امکان تبادل آرا و نظرات در میان ساکنین یک محدوده در قالب فضاهای باز محلی، فضاهای فرهنگی و تفریحی و … می تواند سبب تحقق اهداف توسعه پایدار اجتماعات محلی گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه