تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه توسعه و توسعه پایدار :

دیدگاه توسعه پایدار که در سال 1980 میلادی مطرح گردید در واقع پاسخی بوده به تأثیرات مخرب زیست‌ محیطی و اجتماعی؛ و در کل به مفهوم«رشد اقتصادی» بوده می باشد. این عقیده از جریانات زیست ‌محیطی نشأت گرفته می باشد. اولین مفهوم اصلاح شده توسعه پایدار در دنیا بوسیله برنامه محیط‌زیست UN، ، اتحادیه بین‌المللی برای حفاظت از منابع طبیعی در سال 1980 میلادی اظهار گردید. (UNEP/wwF, IUCNNR , 1980 ) .دیدگاه اصلاح شده اولیه به این مسئله تأکید دارد که : برای اینکه توسعه، پایدار باشد بایستی فاکتورهای اجتماعی و اکولوژی و اقتصادی را در منابع زنده و غیرزنده و فعالیت های مختلف(چه بهره گیری کوتاه مدت و یا بلند مدت) و یا عدم بهره گیری در نظر داشت(NEP/wwF, IUCNNR, 1980) . توسعه، فرایندی تعاملی می باشد که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه معضلات را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی می باشد که در آن سازگاری همه بخش ها افزایش می‌یابد (www.takbook.com/Content/980) .                               

سه پیش شرطی که در ارتباط با سیاست‌های توسعه در نظر گرفته شده ‌می باشد عبارتند از:  حفظ جریانات اکولوژی، بهره گیری از منابع وحفظ تنوع ژنتیکی.

 

نمودار 1-2  اجزای توسعه با مؤلفه پایداری

 

                                             منبع : ( www.takbook.com/Content/980 )

 

دیدگاه توسعه پایدار بعد از مقبولیت بیشتری که در کنفرانس جهانی محیط‌زیست[1] و توسعه پیدا نمود در گزارش«آینده مشترک ما» منتشر گردید (گزارش Brundtland در سال 1987) گزارش WCED یک نقطه مبنا و شروع را برای همه مباحث آینده در ارتباط با توسعه پایدار ایجاد نمود. نقطه شروع برای کار کمیسیون شناخت آن چیز که که بشریت را در آینده مورد تهدید قرار خواهد داد، می‌باشد . «آینده مشترک ما» با این مقدمه شروع می گردد که :

«زمین یکی می باشد اما جهان یکی نیست. همه کشورها برای بقاء و کسب موفقیت بدون در نظر داشتن اثرات آن بر سایرین کوشش می‌کنند . در این شرایط تنها عده کمی از مصرف کنندگان می‌توانند با تولیدات آینده باقی خواهند ماند و بیشتر مصرف کنندگان به سختی و با کمترین اندازه امکانات و با گرسنگی، بیماری و مرگ زودرس و بدبختی دست و پنجه نرم خواهند نمود» . گزارش برای مقابله با چالش‌های مصرف بیش از اندازه و از میان برداشتن فقر، تعریفی از توسعه پایدار ارائه داده می باشد : «توسعه‌ای که نیازهای امروز را بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید برای آینده مرتفع می‌سازد» .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] WCED

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه