عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مسائل اصلی منطقه :

نابودی باغ ها و منابع طبیعی در اثر توسعه ساخت و سازها

ساخت وساز در حریم رود دره های منطقه

قرار گرفتن منطقه برروی گسل های شمالی تهران و عدم تناسب سازه با پتانسیل لرزه خیزی شهر تهران

احداث ساختمانهای بلند در کنار معابر باریک با ظرفیت تردد کم

وجود مساکن کهنه و فرسوده در بافت های روستایی قدیمی بویژه ریزدانه منطقه با دسترسی نامناسب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نامشخص بودن مرز شمالی منطقه

افزایش سریع شمار شهرک های جدیدالاحداث و ساخت و سازهای تعاونی بنیادهای دولتی و انبوه سازی با گروه های اجتماعی خاص هر یک

قیمت بالای زمین و ساختمان و بالا بودن نرخ رشد آن

سرمایه گذاری در بخش مسکن با هدف احتکار مسکن و نه پاسخ به تقاضای واقعی آن

کمبود خدمات در بعضی نواحی )توسعه های جدید و توسعه های درونی(( مهندسین مشاور بافت ، 1384، طرح راهبردی ساختاری شهر تهران ، 1385 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد