تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه توسعه و توسعه پایدار

 (Theory  ( Development & Sustainable Development:

مقدمه :

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی می باشد که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به گونه گسترده‌ای مطرح گردید.  در آغاز قرن 21، جهان شاهد علائمی از نگرانی‌ها‌ی شدید در ارتباط با مجموعه سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست ‌محیطی می‌باشد. جمعیت جهان در سال 2000 به 6 میلیارد نفر رسیده می باشد. در حالی که این اندازه در سال 1980، 4/4 میلیارد نفر بوده می باشد و انتظار می‌رود در سال 2025، جمعیت جهان به 8 میلیارد نفر برسد 2002 ) UNCSD,).

افزایش مصرف و فقر باعث ایجاد فشار شدیدی بر محیط‌زیست شده می باشد. در بسیاری از مناطق، وضعیت محیط‌زیست نسبت به چند دهه اخیر شکننده‌تر شده می باشد. علی‌رغم بهبود و اصلاح قابل توجه وضعیت رودخانه‌ها و کیفیت‌ هوا در مناطقی مثل اروپا و شمال آمریکا، شاهد یک افول در مسائل زیست ‌محیطی، به ویژه در بخش‌های وسیعی از مناطق در حال توسعه جهان هستیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مورد تاکنون هشدارهای قابل ملاحظه‌ و زنگ خطرهایی به صدا درآمده می باشد. گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد مثال‌‌های ویژه‌ای را در این ارتباط اظهار کرده می باشد:

– نزدیک به 2000 میلیون هکتار خاک، معادل 15 درصد از زمین‌های جهان یا بیش از مجموع کل زمین‌های کشورهای آمریکا و مکزیک در اثر فعالیت‌های انسانی از بین رفته می باشد. در حدود  از این مقدار که شامل 350 میلیون هکتار می‌باشد به شدت در معرض تخریب قرار گرفته می باشد. تخریب شدید خاک، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد به طوری که قدرت بازیابی آن وجود ندارد.

– نزدیک به نیمی از رودخانه‌های جهان به گونه شدید و جدی آلوده شده و از میان رفته‌اند.

– نزدیک 24 درصد(1130 گونه) پستانداران و 12 درصد(1183 گونه) از پرندگان اخیراً در لیست گونه‌های در معرض خطر جهانی قرار گرفته‌اند.

– تخریب لایه اوزون که زمین را از اثرات نامطلوب اشعه‌های مخرب حفاظت می کند، اکنون به مراحلی رسیده که در سپتامبر 2000 حفره ایجاد شده در آن به بیش از مساحت اقیانوس منجمد شمالی افزایش یافته می باشد(بیش از 28 میلیون کیلومتر مربع).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه