عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

یگانگی و وحدت نمودهای ایمان :

در تجربه «امر قدسی» عنصر هستی‏گرایانه و عنصر اخلاقی، ضرورتاً یکی هستند در حالی که در زندگی ایمانی یا در زندگی بشر دیندار، این دو عنصر معمولاً از همدیگر جدا بوده و سر از اختلاف و ناسازگاری دو جانبه درآورده می باشد. غیر از این که وحدت ضروری، این گونه نیست که کاملاً از همدیگر جدا شده و منحل گردد. در چنین موردی، معمولاً عنصری مثلاً (اخلاقی) در ضمن عنصر دیگر به فرض وجودی و هستی‏گرایانه، چنانچه قبلاً یادآور شدیم، عجین می‏باشد مثلاً در نمود مراسمی ایمان قانون عبادت ، حضور دارد و عنصر مهمی می باشد. نتیجه و آثار این عنصر، خلوص و پاکی، آمادگی، رعایت کامل قواعد دستوری و شایستگی اخلاقی می باشد. از طرف دیگر، ما دیدیم که چند عنصر عبادی و پرستش در ادیان حقوقی، حضور دارد (نمود اخلاقی ایمان) این فرض حتی در مورد ایمان اومانیستی نیز صادق می باشد . در جایی که عناصر اوتوپیایی مترقیانه را می‏توان در نمود رومانیک محافظه‏کارانه، پیدا نمود در حالی که نمود اوتوپیایی مترقیانه بر روی آداب و رسوم سنتی، مبتنی بوده و از وضع موجود انتقاد کرده و خود را کنار می‏کشد.

تعامل دوجانبه نمودهای ایمان، در یکدیگر دقیقاً آنها را پیچیده ، پویا و ما فوق دسترسی قرار داده می باشد. تاریخ ایمان که بیش از تاریخ دین، ذهن و وقت بشر را اشغال کرده می باشد؛ تقریباً حرکت تخالفات یا تشابهات نمودهای مختلف ایمان می باشد. این حقیقت در مورد اقدام ایمان و محتوای ایمان هر دو صادق می باشد. اظهار و تبیین گرایش مطلق بشر و (مذهب بشر) چه آن که در ذهن قابل فهم باشد و یا آن که در عین مطرح گردد، یک آش شله قلمکار و هرج و مرج تنوّع های نامحدود نیستند. آنها نمایانگر دیدگاه‏های اساسی بوده‏اند که در تاریخ ایمان و سپس در طبیعت و سیاق ایمان، گسترش داشته‏اند، به همین جهت، می‏توان، حرکت و سمت وسوی مذاهب و فرقه‏ها را کاملاً ادراک و تفهم نمود که این حرکت‏ها به چه سمتی در حرکت بوده و نقطه نهایی و اصولی آنها جه خواهد بود؟

بایستی دید که شخص چه نوع ایمان را اعتقاد دارد و در نتیجه کوشش وحرکت او، منبعث از نحوه‏ی ایمانش به آن سو متوجه خواهد گردید. اگر به فرض، او از دیدگاه کلامی یک مسیحی پروتستانت[1] خوشحال باشد، او در جریان مسیحیت به ویژه در مسیحیت پروتستانت، آن اهداف را دنبال خواهد نمود که ایمان یک پروتستان آن را تلقین می‏کند و او را به آن سو، می‏راند. این حرکت غیر قابل اجتناب می باشد؛ زیرا ایمان می باشد که منبع حرکت و گرایش شخصی بشر می باشد. در همان حال، کسی که کوشش و کوشش دارد، حتماً بایستی علت های عینی و ملموسی را برای تصمیم و سمت‏گیری خود ارایه دهد. کاتولیسم رومی، دقیقاً خودش را به یک سیستمی که همه عناصر گوناگون و مختلف زندگی دینی و فرهنگی بشر را متحد ساخته می باشد، می‏نامد. منابع عمده دینی، کاتولیسم تورات و عهد قدیم می باشد که در ذات خود مجموعه‏ای از نمود اخلاقی و مراسمی (عبادی) ادیان سرّی و مرموز یونانی، عرفان فردی، بشر گرایی کلاسیک یونانی و روش‏های علمی عصر اخیر می‏باشد. علاوه از منابع یاد شده کاتولیسم رومی بر مبنای عهد جدید (اناجیل) استوار می باشد. تازه این منبع هم باز شامل مجموعه‏ای از نمودهای متنوع و عناصری از نمودهای اخلاقی و عرفانی می‏باشد

[1] evangelical

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه