تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

پ ) قدرت به عنوان ادراک شایستگی : به عقیده روانشناسان ، باور افراد به توانایی خود برای انجام موفقیت آمیز فعالیت یا رفتار می تواند به احساس قدرت منجر گردد . این باور به شایستگی فدری به گونه عمومی به احساس خود-کارآمدی[1] فردی تصریح دارد . افراد این باور را براساس اطلاعات کارآمدی موجود شکل     می دهند ( Menon , Sanjay , 1995 ) . از نظر بندورا خودکارآمدی دارای سه مؤلفه می باشد :

لیاقت : اندازه دشواری وظایف که یک فرد عقیده دارد ، می تواند انجام دهد .

اعتقاد : آیا اعتقاد به لیاقت قوی می باشد یا ضعیف .

عمومیت : درجه ای که انتظارات می تواند در جایگاه ها تعمیم داده گردد ( Gist, E, 1987 ) .

 

2-4  دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور 

 :  ( faith-oriented view of Faith-based organizations )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

بعضی از افرا ط گرایان حوزه الهیات از آغاز ظهور مسیحیت با ادعای برتری ایمان می گفتند : وحی از سوی خدا به بشر عطا شده تا جایگزین همه معارف گردد زیرا خدا با ما سخن گفته و راه و برنامه به ما داده ، نیاز به تفکر عقلی و فلسفی نداریم ( ژیلسون ، اتین ، 1371 ) . ایمان گراها مدعی هستند که حقایق دینی را  نمی توان از طریق عقل و خردورزی به دست آورد ، بلکه تنها چاره ی آن ایمان آوردن به خداوند می باشد             ( پورجوادی ، نصرالله ، 1385 ) . پولس که مدعی بود ، آموزه های اصلی مسیحیت با فلسفه یونان تباه می گردد ؛ و آگوستین[2] که ایمان را منشأ فهم می دانست، در واقع زیربنای تفکر ایمان گرایی را بنا نهادند .

اما خود ایمان گرایان به دو دسته عمده تقسیم می شوند؛ گروه اول کسانی هستند که ادعا می کنند که درمیان گزاره های دینی، بعضی گزار ه ها عقل  ستیزند . یعنی کلاً عقل را معارض با آن گزار ههای دینی می دانند و خواستار تعطیلی تفکر بشری در خصوص این حقایق دینی هستند. این گروه به ایمان گرایان افراطی[3] معروفند. از این گروه می توان از کرکگور نام برد. گروه دوم گروهی هستند که ادعا دارند بعضی گزاره های دینی عقل گریزند.آنها قائل به ضدیت بین درک عقل و درک دین نیستند و صرفاً می گویند. حوزه و مجال هر یک را از دیگری جدا می کنند . به این گروه ، ایمان گرایان معتدل[4] می گویند . پاسکال،  ویلیام جیمز، ویتگنشتاین، تیلیش از این گروه اند ( پورجوادی ، نصرالله ، 1385 ) .

همانطور که ذکر گردید در میان دیدگاه های ایمان گرایی رویکردهای گوناگونی هست که از هر گروه به یک نمونه برجسته بسنده می گردد . در این جا کرکگور، از دیدگاه افراطی و ویتگنشتاین، از گروه میانه روها ، یک دیدگاه نص گرایی اسلامی، و یک دیدگاه تربیت دینی براساس ایمان محوری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

[1] Self-efficacy

[2] augustine

[3] extreme fideism

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] moderate fideism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد