عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

برای پی بردن به نقاط قوت ، ضعف ، فرصت وتهدید ها در منطقه 1 شهر تهران به تحلیل مدل SWOT  در منطقه می پزدازیم

الف ) نقاط قوت :

امکان بهره گیری از اراضی بایر شرق منطقه جهت توسعه خدمات و فضای سبز مورد نیاز

وجود کاربریهای مرتبط با گردشگری و گذراندن اوقات فراغت در سطح منطقه

وجود محوطه ها و پهنه های وسیع تاریخی و دیپلماتیک در سطح منطقه

وجود باغات و فضای سبز وسیع در سطح منطقه

وجود کاربری های پرتعامل در راسته های اصلی)شریعتی و ولیعصر(  و ایجاد سرزندگی در آن ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وجود اراضی بایر و فضاهای باز وسیع در قسمت های غربی و شرقی منطقه به عنوان محلی جهت اسکان اضطراری

وجود تپه ها و دره ها و مناظر طبیعی و کریدورهای دید در منطقه

معابر کوچه باغی و فضاهای باز به عنوان شناسه و عنصر هویت بخش منطقه

امکان احیاء و مرمت بافت ها و عناصر تاریخی با در نظر داشتن خواست و علاقه مردم و سازمان میراث فرهنگی

عبوری نبودن شبکه ارتباطی و بن بست بودن منطقه

جایگاه زیست محیطی و اقلیمی منطقه به عنوان مزیتی ویژه در تعیین شرایط و بهبود زیست بوم تهران

جایگاه ویژه محیطی منطقه به دلیل قرار گرفتن در بالادست شهر تهران

بالاتر بودن سطح تحصیلات تخصص و درآمد گروه های مختلف ساکن در منطقه نسبت به شهر تهران

تمایل ساکنان به مشارکت و همکاری در حل مسائل شهری منطقه

درصد بالای بهره گیری از مصالح مرغوب در ساختمان های منطقه

امکان درآمدزایی بالای شهرداری منطقه از طریق نوسازی و فروش تراکم

وجود فضاهای طبیعی، تاریخی و شهری متنوع برای بهره گیری بهینه و تغییر جهت سرمایه گذاری

امکان نوسازی و بهسازی منطقه به علت وجود گرایش سرمایه گذاری

وضعیت مطلوب شاخص های تراکم ) خانوار در واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، نفر در اتاق( نسبت به شهر تهران

وجود سلسله مراتب در شبکه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه