عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر :

در نظر داشتن فشردگی بافت ) بایستی متناسب با وضعیت شیب زمین ،پوشش گیاهی و اقلیم در نظر گرفته گردد )

افزایش تراکم در اطراف شهر به مقصود مصرف بهینه انرزی و جلوگیری از اتلاف آن و تخریب محیط زیست .

طراحی مناسب شریان ها و به حداقل رساندن سه راهی ها ،چهار راه ها و تقاطع ها برای کاهش ترافیک و آمد و رفت ها ،کاهش مصرف انرزی و آلودگی هوا .

افزایش کاربری های چند عملکردی و جلوگیری از قطبی شدن[1] عملکردها و نزدیکی محل کار به زندگی .

بهینه سازی ارتفاع ساختمان ها تا چهار طبقه به مقصود کاهش اتلاف انرزی در طبقه های بالاتر .

افزایش مراکز فعالیت در شهر و ایجاد تمرکز مورد نیاز در آنها .

افزایش جذابیت و خوانایی شهر .

انجام مطالعات تفضیلی برای تعریف و معرفی شاخص های پایداری شهری به عنوان برای سنجش اندازه حرکت به سوی پایداری در فرآیند توسعه شهری .

بهره گیری از سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی .

برنامه ریزی و طراحی برای افزایش و کارایی هر چه بیشتر فضاهای سودمند از نظر بیولوزیکی  .

توزیع نظام یافته شهرها در فضا بر اساس سلسه مراتب و متناسب با ظرفیت حمل بستر اکولوزیک هر شهر ) آمایش سرزمین ) .

مکان یابی دقیق و طراحی و برنامه ریزی بهینه برای شهرهای جدید .

تعیین ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری برای کاهش آلودگی هوا ، صدا و آلودگی های بصری     ( زرآبادی ، توکلی ، 1388 ) .

2-7-1-2  عوامل پایداری شهری در مقیاس محله :

تطابق طراحی محله با طبیعت و همگام با محیط پیرامونش ) اعم از توپوگرافی ،اقلیم ،پوشش گیاهی و… ( .

بهره گیری از زمین های خالی و بناهای متروک .

بهره گیری از کمربند سبز در اطراف محله ها و تقویت پوشش گیاهی  .

طراحی کاربری زمین در محله و مرکز محله به کونه ای که افراد بتوانند بدون نیاز به خودرو و از راه پیاده روی ،نیازهای خود را تامین کنند ( همان 1388، ص 115 ) .

[1] Polarization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه