تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد از گزارش Brundtland، یک سری از رویدادها و بدعت‌ها برای اصلاح توسعه پایدار، به صورتی که امروزه شاهد آن هستیم ایجاد گردید. بدون شک یکی از این رویدادهای مهم در این زمینه، کنفرانس  بین‌المللی محیط‌زیست و توسعه می باشد که به گونه غیررسمی با عنوان Earth Summit (کنفرانس زمین) معروف شده می باشد.

در کنفرانس زمین که در سال 1992 در(ریودژانیرو) برگزار گردید، حدود 180 کشور جهان تعهدنامه توسعه و محیط‌زیست را که در 27 اصل تنظیم شده بود را امضاء کردند. چارچوب و موضوعات کلی کمیسیون شامل تغییر آب و هوا، تنوع زیستی و اصول جنگل نیز به امضاء مدیران شرکت کننده رسید. برنامه عملی جهانی(دستور کار قهوه ای 21) برای هدایت و تداوم الگوی توسعه پایدار تدوین گردیده و پیشنهاد می کند که همه کشورها می‌بایست استراتژی‌های توسعه پایدار ملی را برپا نمایند. سال بعد در سپتامبر 2002، کنفرانس‌ جهانی توسعه پایدار(WSSD) با حضور 183 کشور در ژوهانسبورگ برگزار گردید. حاضرین با یک اتفاق نظر از تعهد و الزام واقعی برای رسیدن به موضوعات توسعه پایدار طرفداری کردند که شامل :

– کاهش سطح فقر به اندازه نصف تا سال 2015

– تشویق و بهبود توسعه در چارچوب یک برنامه 10 ساله برای تسریع در جابجایی و حرکت به سوی پایداری تولید و مصرف

– تنوع بخشیدن در تأمین انرژی از منابع گوناگون

– افزایش دادن منابع انرژی قابل توجیه از نظر اقتصادی و دارای مقبولیت اجتماعی و زیست ‌محیطی

– تسریع، توسعه و انتشار انرژی مؤثر و تکنولوژی‌های حفاظتی انرژی با در نظر داشتن بهبود و گسترش تحقیقات

– توسعه مدیریت منابع یک پارچه آب و برنامه‌های تأمین آب در سال 2005

– موفقیت در جلوگیری از کاهش چشمگیر تنوع زیستی تا سال 2010.

 کنفرانس ژوهانسبورگ باعث تقویت و پایداری دستور 21، تحکیم و گسترش یافته‌های توسعه پایدار به ویژه در ارتباط با فقر، محیط‌زیست و بهره گیری از منابع طبیعی گردید .دیدگاه توسعه پایدار بعنوان یک اصل عمومی و هدف پیشرفته پذیرفته شده و یک سطح گسترده‌ای را برای سیاست گذاران ایجاد کرده می باشد. به همین دلیل ما شاهد بدعت‌های جدید قانونی در حوزه سیاست‌ها، تکنولوژی، دستاوردهای علمی و آموزشی هستیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حال حاضر دیدگاه توسعه پایدار فعالیت‌های اقتصادی، خصوصی، دولتی را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار داده می باشد و بر نوع انتخاب اجتماعی و فردی در زندگی مؤثر می‌باشد. در سه دهه اخیر بحث درمورد چگونگی پایدار بودن تمامی تولیدات، مجموعه‌ای از تعریف‌ها را ایجاد کرده می باشد . اندازه وسیعی از گروه‌ها (بخشی از دولت‌های ملی تا سازمان‌های بین‌المللی) با این مفهوم متناسب شده‌اند و آن را در همکاری‌ها و فعالیت‌هایشان وارد کرده‌اند . برای مثال در دولت انگلیس استراتژی دیدگاه توسعه پایدار این گونه تعریف می گردد: یک دیدگاه ساده از تضمین زندگی با کیفیت بهتر برای هر کسی که در حال یا در آینده زندگی خواهد نمود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه