عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

آیین کنفوسیوس :

این سخن در مورد سیستم دستورات سنتی هم که به وسیله کنفوسیوس تشکل یافته‏اند صادق می‏باشد. این سیستم معمولاً یک سیستم غیر مذهبی و کاملاً فاقد عنصر ایمان می باشد که به راه زندگی چینی، موصوف می باشد، خوانده می‏گردد.

مؤسس و مبتکر این راه، کنفوسیوس می‏باشد. در چین اعتقاد به کنفوسیزم رواج دارد. این راه نه تنها در پرستش اجداد و مردگان (چنانچه در چین مرسوم می باشد وجنبه قداست دارد) اختصار نمی‏گردد، امّا همین‏گونه در شکل آزاد از دستورات دینی و غیر مشروط بودن دیده می‏گردد. ریشه و اساس این دیدگاه در «قانون‏های جهان» در اندیشه چینی آمده می باشد. این قانون در روابط حکومت و جامعه و انضباط و نظم مداری رفتار، تبیین شده می باشد.[در اندیشه چینی، پنج دستور «نظم زندگی» هست که همه‏ی آیین کنفوسیوس را تشکیل می‏دهد. این رفتار عبارتند از: رفتار منظم میان شوهر و زن، پدر و فرزند، معلم و دانش آموز، شهروند و حکومت]. علی‏رغم همه این عناصر اخلاقی و دینی در آیین کنفوسیوس، ویژگی مهم این اندیشه، سکولاریستی آن می باشد. و به بیانی دیگر: آیین کنفوسیوس یک دین عقلانی و انسانی می باشد بیش از آن که وحیانی و مذهبی باشد. ( خانجانی ، علی اکبر ، 1377 ، صص 54-1 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این مطالب در مورد دو حقیقت تاریخی جهانی، صادق می باشد. این نحوه بینش و شرایط منفی به جهت نفوذ ادیان عرفانی و تشریفاتی دو مکتب بودایی و تائوییسم در چین می باشد که به صورت عام و گسترده در چین نفوذ پیدا کرده‏اند. از دیدگاه دیگر راه کنفوسیوس، از نظر نقاط اثباتی، راه پیروزی آسان و ساده ایمان اومانیستی سکولار می باشد و به نمود اخلاقی ایمان اومانیستی مربوط می‏گردد.

2-4-7-2  آیین یهود

دومین و بسیار با نفوذترین نمودهای اخلاقی ایمان مذهبی، تورات و عهد عتیق آیین یهود می باشد. به مانند هر ایمان دیگر، یهودیت از اساس آداب دینی وسیعی برخوردار می باشد. اندیشه‏ی «ملت برگزیده» ، «میثاق با خداوند بنی اسرائیل» قوانین عبادی با همه غنا و توانمندی آن در فعالیت‏های مراسم دینی یهود، به فراوانی دیده می‏گردد. امّا، تجربه قداست هستی (خداوند) هیچگاه به تجربه قداست «بایدها» غلبه ندارد. بدین جهت، پیامبران یهود، و همه پیروانشان از میان روحانیان، دینی‏ها و متکلمان، اطاعت و پیروی از قانون عدالت را تنها راه رسیدن به خداوند می‏دانند. تنها راه رسیدن به قانون خدایی همان گرایش به مطلق در عهد قدیم و جدید می باشد . این گرایش، نقطه مرکزی ایمان یهودی می باشد. این گرایش، به فعالیت مستمر حضور خداوند در فعالیت‏ها و توجّهات ابتدایی زندگی روزانه هر بشر دیندار یهودی، حکم صادر می‏کند. خداوند در همه احوال، حتی در کوچکترین فعالیت‏های زندگی عادی او حضور دارد. از طرف دیگر، همه این گرایش (خداگرایی) بی معنی و فاقد ارزش می باشد اگر با پیروی از قانون اخلاقی و عدالت و درستگاری توأم نباشد ؛اندازه و معیار نهایی برای ارتباط بشر با خداوند، موضوعیت و تحقق یافتن قانون عدالت می باشد. این عظمت و بزرگی سنت پیامبری تورات می باشد که بارها و بارها، امیال مردم را می‏شکند و کنترل می‏کند، حتی بیش از آن، اعتماد بیش ازحد رهبران یهودیت می باشد که به عنصر قداستی قانون و شریعت تکیه می‏کند. و عنصر اخلاقی آن را فراموش می‏نماید و در واقع «بایدها» و قوانین، معیار و اندازه هستی و وجود می باشد. به بیانی دیگر: بنده محبوب خداوند، کسی می باشد که به شریعت خداوند (ده فرمان و قوانین دیگر) کاملاً مطیع باشد و آنها را به جای آورد ( ابن بابویه ، محمد بن علی( شیخ صدوق ) ، 1380 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه