تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

آیین بشر گرایی عصر جدید :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اومانیسم مدرن، به ویژه از قرن هجده به بعد، روی اساس مسیحیت تکیه داشته و تأکید زیادی روی «بایدها» دارد که به وسیله پیامبران یهود، تشریح گردید. به علاوه، اومانیسم نشان می‏دهد که درست از آغاز رشد خود، همراه با عناصر اوتوپیایی و مترقیانه نیرو گرفته می باشد. اومانیسم جدید انتقادات خود را از «دستور فئودالی آن که در طول زمان به گونه تحجّر آمیزی رنگ قداست به خود گرفته بود، آغاز نمود. اومانیسم مدرن، نخست برای روستاییان وبعداً برای جامعه بورژوازی و سپس برای توده‏های پرولتاریایی اجرای عدالت می‏خواست.

ایمان مبارزان در عصر روشنگرایی، قرن هجده دقیقاً ایمان اومانیستی و از تیپ اخلاقی آن بود. آنها برای آزادی از یوغ و سیطره قداست (مذهب) و برای تحقق عدالت برای هر انسانی، مبارزه می‏کردند ایمان آنها، ایمان اومانیستی بود. و خود را سکولار معرفی می‏کردند. بیش از آن که رنگ مذهبی داشته باشد مبارزه اومانیسم مدرن، ایمان بود و نه حسابگری عقلانی، با وجود این آنها به یک نیروی مافوق یک استدلال و عقلانیت که با عدالت و حقیقت پیوستگی و اتحاد دارد، ایمان داشتند. پویایی ایمان بشر گرای آنها، چهره‏ی زمین و زمان را عوض کرد، نخست در غرب و اروپا و سپس در شرق آسیا تأثیر مهمی گذاشت.

دقیقاً این تیپ و خود ایمان اومانیستی از تیپ اخلاقی آن، در جنبش‏های انقلابی توده‏های پرولتاریایی قرن نوزده و بیستم، حاکم بود. مانند هر ایمانی، شکل اوتوپیایی ایمان اومانیستی دقیقاً فضا و قلمرو گرایش به مطلق می باشد. به بیانی دیگر: خدای اومانیسم مدرن انسانیت عدالت مدار می باشد. صد البته این ایمان، کارآیی و نیروی زیادی برای انجام هر خوب و بدی را برای طرفداران آن فراهم می‏سازد.

در دیدگاه این نوع ایمان اومانیستی، بسیار زشت می باشد که از فقدان ایمان در جهان سکولار غربی سخن گفته گردد، قطعاً آنها، ایمان دارند، امّا ایمان سکولاریستی به بیانی دیگر: «بی ایمانی، خود ایمان می باشد» و بدین جهت این ایمان سکولاریستی (الحاد) ایمان ها و ادیان دیگر را واداشت که در برابر آن موضع گیری نمایند؛ زیرا ایمان سکولاریستی، ایمان می باشد نه بی ایمانی. سکولاریسم فضای یک «مطلق گرایی» و فداکاری جانکاهانه در راه تحقق آن می باشد. ( خانجانی ، علی اکبر ، 1377 ، صص 54-1 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه