عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

اختلاف ما بین درآمدها وابسته به اندازه آموزشی می باشد که در افراد سرمایه گذاری شده می باشد. نظریه پردازان سرمایه ی انسانی عقیده دارند که سرمایه ی انسانی به صورت مهارت، دانش و تخصص در افراد تجسم یافته می باشد سطح تولیدات، کیفیت خدمات ومیزان درآمد را افزایش ، داده و بسیاری ازتصمیمات آن ها را در کلیه زمینه های زندگی متأثر می سازد . بعضی از نظریه پردازان مهم ترین اختلاف بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای کم در آمد ناشی از سرمایه ی انسانی می باشد ( متوسلی ، آهنچیان ، صص 182-3 ) .

هنگامی که از تشکیل سرمایه ی انسانی صحبت می گردد زمانی می باشد که سرمایه گذاری های مالی )چه به صورت مخارج تحصیلی و چه به صورت فداکاری و هزینه فرصت از دست رفته(  صورت پذیرفته تا تغییرات و تحولاتی در افکار و افعال فرد به وجود آورد. این تغییرات و تحولات که در درون افراد متبلور شده و غیر قابل انفکاک می باشد آنان را قادر می سازد تا:

کالاها و خدمات بیشتر و یا بهتری تولید کنند؛

درآمد های پولی بالاتری به دست آورند؛

درآمدهای خود را عاقلانه تر مصرف کنند؛

از زندگی لذت بیشتری ببرند ( درآمدها و رضایت مندی های غیر مادی )( عمادزاده ، 1375 ، ص31 ) .

تئودر شولتز و گری بکر[1] دو تن از اقتصاددانان بزرگ هستند که تئوری سرمایه انسانی را از مراحل کلاسیک و ابتدایی خود به حالت پیشرفته و تحلیلی امروزی ارائه نمودند . آن ها نشان داده اند که سرمایه ی انسانی نه تنها از طریق تراکم و انباشت آموزش بلکه از راه های بیشمار دیگر نیز به وجود می آید . لیکن متداول ترین انواع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، موارد زیر به حساب می آیند:

دبستان، راهنمایی، دبیرستان، مدارس فنی و حرف های و تحصیلات عالی؛

آموزش های قبل از مدرسه؛

آموزش های بعد از دانشگاه و فارغ التحصیلی؛

مهاجرت برای مشاغل و درآمدهای بالاتر؛

مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی؛

بدست آوردن اطلاعات کافی از عرضه و تقاضای کار و خدمات.

بسیاری از اقتصاد دانان متذکر می شوند که این نوع سرمایه غیرقابل لمس و نامحسوس می باشد و جزء لاینفک و بخشی از روح و مغز و بدن بشر را تشکیل می دهد که به گونه مداوم با اوست و لحظه ای از وی جدا  نمی گردد . تفاوت بین سرمایه ی انسانی و سرمایه مادی این می باشد که این نوع سرمایه به مانند کالاهای سرمایه واقعی در بازار قابل خرید و فروش و قیمت گذاری نیست

[1] Theodor W . Schultz & Cary S. Becker

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه