عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری سرمایه انسانی  (Humane Capital Theory  ) :

مفهوم نزدیک دیگر به سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی می باشد این دیدگاه به معنی سرمایه گذاری به مقصود پرورش انسانی فرهیخته، سالم و مطلع می باشد و شامل مراقبت های خانوادگی سال های پیش از آموزش پیش دبستانی، کارآمدی بعد از پایان تحصیلات مدرسه، سرمایه گذاری در آموزش رسمی دانشگاهی و سرمایه گذاری در اطلاعات بازار کار از طریق جستجوی شغل می باشد. در واقع سرمایه انسانی را بایستی مهارت و توانایی(آن چیز که که در گروه های داوطلبانه به آن شدیداً نیازمندیم) دانست که افراد آن را کسب می کنند؛ مانند توانایی هایی در زمینه کسب اندازه تحصیلات، توانایی های کلامی و ارتباطی، اعتماد به نفس، قدرت رهبری و … و از این توانایی ها می توان به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه سرمایه های اجتماعی بهره گیری نمود . می توان از جامع ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه اجتماعی دارد این انتظار را داشت که در تولید سرمایه های انسانی و تقویت آنها نیز موفق باشد. اما در اظهار تفاوت میان این دو وجه سرمایه می توان گفت : سرمایه اجتماعی متعلق به گروه ها می باشد نه به افراد (توسلی،غلامعباس ،  1379، ص 13 ) . بسترهایی همچون خانواده، سازمان ها و گروه های مدنی که امروزه با گسترش ارتباطات سیار، بسیار اهمیت یافته اند، می تواند بستر مناسبی برای سرمایه اجتماعی باشد . به تعبیر دیگر مبنای سرمایه اجتماعی در ویژگی های جمعی و ساختاری یک جامعه نهفته می باشد و هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد در صورتی معنا پیدا می کند که بیش از یک نفر در آن سهیم باشد(مانند گروه های داوطلبان)، اما سرمایه انسانی متعلق به افراد می باشد (همان ، ص 25) .

بعضی از نویسندگان اظهار می کنند که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیم اطلاعات و دانش، می تواند به ایجاد سرمایه انسانی کمک کند و بعضی تصریح کرده اند که سرمایه انسانی در نتیجه تحصیلات و تجربیات کاری بیشتر، به ایجاد سرمایه اجتماعی کمک می کند. اما اغلب آنها اظهار نموده اند که سرمایه اجتماعی،  فرصت هایی را پدید می آورد که برای موفقیت در محیط کار لازم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متز و ثارنو[1] اثرات نسبی سرمایه اجتماعی و انسانی را بر سطح پیشرفت شغلی زنان در صنعت بانکداری استرالیا مطالعه کرده‌اند. در واقع جایی که زنان بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می دهند اما کمتر از 6 درصد آنها در سطح مدیران ارشد و اجرایی هستند. آنها تحلیل های کمی و کیفی زیادی انجام دادند تا تعیین کنند آیا سرمایه انسانی به پیشرفت مدیریتی زنان در سطوح بالا کمک می کند و آیا سرمایه اجتماعی با پیشرفت شغلی به سطوح عالی مرتبط می باشد؟

تحلیل کمی نشان داد که پیشرفت شغلی زنان در تمام سطوح صنعت بانک‌داری به خاطر سرمایه انسانی یا تجربه فردی بوده و سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی نداشته می باشد. اما مطالعه کیفی نشان داد که اثر سرمایه اجتماعی در سطوح بالای سازمانی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده می باشد. جایی که توانایی ایجاد روابط و شبکه های سازمانی اغلب پیش نیاز پیشرفت شغلی می باشد. این نویسندگان نتیجه گرفته اند که با وجود تأثیر برجسته سرمایه انسانی در پیشرفت شغلی زنان در صنعت بانک‌داری، موانع ساختاری مانند کمبود مربی، آموزش مستمر، ساعت کاری منعطف و تبعیض جنسیتی، در برابر کوشش زنان برای کسب موفقیت هست ( Metz , I , & Tharenou , P . 2001 ) .

[1] Metz &tharenou

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه