عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه ی اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی :

طبق آخرین اطلاعات، رتبه سازمانی شادمانی ایران در میان 69کشور، رده 61 می باشد که رده نازلی می باشد. روابط اجتماعی توام با اعتماد (که از مولفه های سرمایه ی اجتماعی می باشد) اثر تعیین کننده بر شادمانی دارند و در این بین خانواده به عنوان عمده ترین تامین کننده شادمانی افراد به شمار می رود. (چلبی و موسوی، 1387، ص 34-57). «سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی        می انجامد . پس، سرمایه اجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه ای مانند سن، شغل، و… پیش بینی کننده ای بهتر برای رضایت از کیفیّت زندگی به شمار می رود.» (لهسایی زاده و ماجدی، 1385، ص 91-135) .

2-1-10-4 سرمایه ی اجتماعی و رفاه اجتماعی :

شاخص هایی از سرمایه اجتماعی که در شهر تهران، از وضعیّت بهتری برخوردارند شاخص هایی هستند که به اصطلاح به آنها سرمایه اجتماعی سنتی می گویند و به وجوه سنتی جامعه مربوط می شوند (مشارکت غیررسمی مذهبی و خیریه ای) و شاخص هایی که با زندگی مدرن منطبق اند (سرمایه اجتماعی مدرن) از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند (اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته، انسجام اجتماعی و مشارکت رسمی) و سرمایه اجتماعی، ارتباط مثبتی با رفاه اجتماعی دارد. بطوری که «کلیه شاخص های مطرح شده (اعتماد، هنجارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی) نیز با رفاه اجتماعی ارتباط مثبتی دارند و نتایج بدست آمده منطبق با آراء پاتنام می باشد.» (زاهدی و شیانی و علی پور، 1388، ص 105- 125) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه