تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه پیوند هیرشی[1] :

درمیان صاحب نظران تبیین های اجتماعی از یک سو می توان از تراویس ((هیرشی)) نام برد که در دو پژوهش خود نوعی الگوی کنترل اجتماعی را ارائه داده می باشد . الگویی که گاه با نام نظریه پیوند از آن دانسته می گردد و پیدایش کجروی و ناهنجاری را معلول ضعف همبستگی در گروه ها و نهادهای اجتماعی و تضعیف اعتقادات و باورهای موجود در جامعه می شمرد. در این الگو، هیرشی خود را از این تحلیل ((دورکیم)) متأثر می بیند که مدعی می باشد : کجروی یا خودکشی ناشی از ضعف یا گسستگی تعلیق فرد به جامعه می باشد اما از سوی دیگر، بر خلاف دورکیم و هم فکران او، بشر را خود به خود، متکی و پای بند به اصول اخلاق و مانند آن نمی داند . پس فرض را بر قطعی بودن تحقق کجروی در جامعه می گذارد. و به ریشه یابی وقوع همنوایی در جامعه بپردازد . نتیجه ای که هیرشی از تحلیل خویش می گیرد آن می باشد که جامعه یا گروهی که در میان اعضای آن وابستگی های متقابل و قوی وجود داشته باشد، بیش از جامعه یا گروهی قادر به اعمال کنترل بر اعضای خود خواهد بود که اعضای آن بستگی محکمی با هم نوشته باشند . برای مثال او بر آن می باشد که : هر چه همبستگی میان جوانان، والدین و بزرگسالان و همسالان بیشتر باشد، جوانان بیشتر علاقه مند و درگیر مدرسه و دیگر فعالیت های مقبول اجتماعی می شوند، و هر چه بیشتر اعتقادات و جهان بینی مرسوم و مطلوب محیط اجتماعی را قبول کنند و به آن معتقد باشند کمتر ممکن می باشد کجرو و        نابهنجار و به طبع آن کاهش سطح کیفیت زندگی منجر گردد . او در این خصوص چهار عنصر زیر را به عنوان عناصر پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه و به تعبیر دیگر، چهار متغیر کنترل کننده رفتار، معرفی می کند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. دلبستگی : این عنصر بیانگر اندازه وابستگی فرد به اشخاص دیگر در خانواده محیط و نهادهای اجتماعی می باشد . به نظر “هیرشی” کسانی که به دیگران علاقه و توجه دارند، رفاه و احساست آنها را در نظر می گیرند و با احساس مسئولیت نسبت به این افراد و حفظ ارتباط با آنان اقدام می کنند .

بر همین اساس یادآور می گردد که افراد فاقد این دلبستگی نگران آن نخواهند بود که روابط اجتماعی آنان به خطر افتد پس بیشتر احتمال دارد که به ناهنجاری و کجروی روی آورند .

[1] Hirishi Link Theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد