عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

3  نظریه رابرت پاتنام[1] :

پاتنام با مطالعه نواحی جنوب ایتالیا و طرح سؤالاتی پیرامون شرایط ضروری برای شکل گیری جامعه مدنی جایگاه تازه ای به تئوری سرمایه اجتماعی داد و جایگاه این تئوری را در ادبیات اجتماعی به نحو محسوسی ارتقاء بخشید . ریشه های کار او در افکار ((دوتوکویل)) و تئوری کلاسیک دموکراسی که ((روسو)) و ((استوارت میل)) از آن دفاع کرده بودند، می یابیم، به نظر پاتنام سرمایه اجتماعی از شبکه های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد و حاصل از آنها تشکیل شده می باشد . او اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعی مخصوصاً بر حسب فعالیت تعاونی رسمی و عادات همکاری اجتماعی، اعتماد را تشکیل می دهد که این نیز به نوبه خود منجر به اندازه بالاتری از مشارکت سیاسی می گردد . پاتنام این مفهوم را در فهم و تقویت بنیانگذاری نهادی دموکراتیک در سطوح منطقه ای و ملی به کار می برد، بهره گیری او ازمفهوم سرمایه اجتماعی از جیمز کلمن تأثیر پذیرفته و علی رغم اینکه زمینه های مورد علاقه او و کلمن متفاوت می باشد، آنها در این نظریه مشترک اند که سرمایه اجتماعی یک کالای عمومی می باشد، یک منبع در اجتماع که اغلب در اجتماع کمتر بها داده می گردد، معمولاً کمتر موجود می باشد . تعریف پاتنام از سرمایه اجتماعی شباهت بسیاری به تعریف جیمز کلمن دارد، از نظر او سرمایه اجتماعی به آن دسته از عناصر و ویژگی های سازمان اجتماعی مربوط می گردد که هماهنگی و همکاری متقابل را برای افراد یک جامعه خاصی تسهیل می کند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وجود شبکه های اجتماعی در هر جامعه ای باعث تسهیل روابط و ارتقاء همکاری در یک جامعه خاص می گردد هر چه شبکه های اجتماعی بین افراد متراکم تر باشد احتمال بیشتری هست که شهروندان بتوانند در جهت منافع همکاری کنند (پاتنام،2000، به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385) . وال ای[2] بر این باور می باشد که دیدگاه پاتنام در مورد سرمایه اجتماعی از توکویل در کتاب دموکراسی در آمریکا تأثیر پذیرفته می باشد. (وال ای، 1998،به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385) .  تغییر منطقه تمرکز از سطح فردی به سطح منطقه ای کار پاتنام را به گونه تجربی از کار بوردیو و کلمن مجزا می کند، اما تعریف او از سرمایه اجتماعی به گونه بنیانی به تعریف آن دو شبیه می باشد. کار صورت گرفته عبارت می باشد از کاربرد مفهوم در یک مقیاس اجتماعی وسیع تر. آن جنبه هایی از سرمایه اجتماعی که از نظر پاتنام، تفاوت در سطوح ملی و منطقه ای در دستاوردهای سیاسی و اقتصادی را موجب می گردد، هنجارهای کنش متقابل عامی می باشد که محرک اعتماد اجتماعی می باشد .

[1] Rubert putnam

[2] Wall a

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه