عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

کلارک اظهار می دارد که یک سازمان ایمان محور ، اجتماعی ایمانی می باشد. تصمیم ها و اقدام هایی که از سوی رهبر برای خدمت به بشر اتخاذ می گردد ، مولود ایمان می باشد ( . (Clarke, G. 2007, 77-79 در واقع چنانچه روایت اظهار می کند ، مؤلفه ایمان می باشد که یک سازمان اجتماع محور را به یک سازمان ایمان محور تبدیل می کند ( White , R, 1996,( UMI) ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جنسن سازمان های ایمان محور را به عنوان ارائه دهندگان خدمات اثر بخش با در نظر داشتن توانایی شان در ارتباط مستقر کردن میان افراد و اجتماعات از طریق یک شبکه ایمانی یا بر مبنای نیت برمی شمارد. یک سازمان ایمان محور ، سازمانی می باشد که میان افراد بر اساس یک هویت ایمانی برای تأثیرگذاری در یک جامعه مدنی ، انسجام می بخشد ( .(Jencen , L.s. 2001 سازمان ایمان محور یک قوه نو ظهور می باشد که پیشتاز ایجاد تغییر در جامعه از طریق روابط گروهی و همگانی می باشد ( . (Clarke , G. 2006

کلیسا ها به گونه سنتی بر مقررات مذهبی و اخلاقی تمرکز کرده بودند. از اواخر قرن بیستم جنبش ایمان محور شکل متمایزتری از کلیسا را بروز داد که بر ارتقای زندگی بشرمتمرکز بود((Clarke, G. 2007, 77-79

از دیدگاه کلارک یک سازمان ایمان محور هویتی می باشد که برای بسیج افراد حول محور ایمان ، برای رسیدگی به نیاز های جامعه طراحی شده می باشد . این هدف ممکن می باشد تنها از طریق توسعه ساختار برنامه و برنامه ریزی پروژه ها به دست آید.

سازمان های ایمان محور از طریق مباحث اعتقادی و انجیلی که حسی ماورایی به آن ها می داد، برانگیخته می شدند . اعضای این سازمان ها ، فعالیت هایشان را بر اساس ایمان در اقدام هویت بخشی می کردند . سازمان های اجتماعی دیگر ممکن می باشد انگیزه های ارزشی قوی ، مثل حق هر انسانی در داشتن غذای کافی ، سرپناه و زندگی بدون ترس داشته باشند ؛ با این حال ، سازمان های ایمان محور اگرچه این ارزش ها را دارا هستند ، اما از طریق چیزی که این سازمان ها عقیده دارند خداوند از آن ها می خواهد ، برانگیخته می شوند . آنها اول تمایل دارند بپرسند که ” آیا این مورد رضای خدا می باشد ؟ “ به جای اینکه بپرسند ” آیا این کار خوب می باشد و قابل قبول می باشد که ما انجام می دهیم ؟ “ یا ” آیا این ، جامعه ما را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل می کند ؟ “ . این را پیش روی ایدئولوژی سازمان های ایمان محور قرار دهید که عقیده دارند ” آیا این مورد رضای خدا می باشد که جامعه را به مکان بهتری برای زندگی افراد تبدیل کنیم ؟ “ (  (White , R . 1996.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد