تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال 2003، راهنمای امریکورپز[1] تعریف ذیل را از سازمان های ایمان محور به اقدام آورد :    Carvalho. J.P. 2012: 17) ).

یک اجتماع عبادی مذهبی ( کلیسا ، مسجد ، کنیسه ، یا معبد ).

یک سازمان ، برنامه ، یا پروژه که از سوی یک اجتماع عبادی مذهبی طرفداری مالی یا میزبانی می گردد ( خواه این شرکت یا سازمان ثبت شده یا ثبت نشده باشد ).

یک سازمان غیر انتفاعی که از سوی یک اجتماع عبادی مذهبی یا اعضای هیئت مدیره و اعضای یک سازمان که از لحاظ مذهبی برانگیخته شده اند، تأسیس می گردد و این امر به وضوح در نام ، ایجاد و بیانیه رسالت آن سازمان- که نهادی از نظر مذهبی تحریک شده می باشد- جلوه می کند.

و در نهایت همکاری سازمان هایی که پیش تر به صورت آشکارا یا ضمنی اظهار شدند، با یکدیگر نیز سازمان ایمان محور ایجاد می کنند. ( Americorps Guidance, 2003 ). در ادامه به تعریف دو واژه مسجد و کلیسا می پردازیم :

مسجد ( Mosque ):

واژه مسجد، به‌معنای سجده‌گاه، در لغت از ریشه «سجد» مأخوذ می باشد، و در اصطلاح به مکانی گفته می گردد که در مالکیت کسی نباشد و تنها برای الله باشد و به نماز و عبادت مسلمانان اختصاص داده گردد ) الحریری، محمود حسین ، 2009م ، ص16 (

کلیسا ( Church ) :

کلمه­ی کلیسا در زبان فارسی برگرفته از واژه‏ی یونانی “اکلسیا” می باشد که به معنی “جماعت” یا “انجمن” می‏باشد Achtemeier, Paul J, 1996 ) ). این کلمه 115 بار در کل عهد جدید به کار رفته می باشد. در رسالات پولس (به انضمام رساله به عبرانیان) 61 بار، در اعمال رسولان 23 بار، در کتاب مکاشفه 20 بار و در سایر رسالات عهد جدید مجموعا 11 بار از این کلمه بهره گیری شده می باشدNew Catholic Encyclopedia,) 2003 ). کلمه­ی کلیسا دارای دو کاربرد رایج می باشد. کاربرد اول آن که در عهد جدید بسیار استعمال شده به معنی “مجمع ایمانداران مسیحی” می باشد و در حقیقت به جماعت مؤمنان، کلیسا اطلاق می‏گردد. بنابر این مراد از کلیسای قرنتس، مجموعه‏ی مسیحیان قرنتس و مراد از کلیسای انطاکیه، مجموعه‏ی مسیحیان انطاکیه می‏باشد. پولس در رساله­ی اول خویش به قرنتیان و نیز در رساله­ی به غلاطیان می‏نویسد: «من به کلیسای خدا جفا می‏رساندم».در این استعمال و مواردی همانند این،‌ مراد همان مجمع ایمان‏داران مسیحی بوده می باشد. البته بعدها و در پی بروز اختلافات میان کلیسای مسیحی (مجمع مسیحیان) ، کلمه­ی کلیسا در معنایی جدید یعنی “فرقه” به کار رفت، بنابر این مراد از کلیسای کاتولیک، فرقه­ی کاتولیک می باشد و مراد از کلیسای لوتری، فرقه‏ی لوتری می باشد. کاربرد دوم این واژه، در مورد ساختمانی می باشد که مسیحیان در آن به انجام عبادت می­پردازند (میلر ، ویلیام ، 1382، ص 104-103 ) .

[1] Americorps guidance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه