تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

خانه ماشینی برای زندگی می باشد :

هر چند لوکربوزیه در مورد عملکرد در معماری مستقیماً سخنی نگفته می باشد ، اما جمله معروف و بحث انگیز او یعنی ” خانه ماشینی برای زندگی می باشد ” چهره معماری عملکرد گرا در جنبش مدرن پدید آورد. همان گونه که هواپیما ماشینی برای پرواز می باشد ، خانه نیز ماشینی برای زندگی می باشد. یک هواپیما بسیار درست کار می کند، زیرا مسأله آن که پروتز می باشد به دقت تبیین شده می باشد. اما در یک خانه، هنوز مسأله اصلی آن که زندگی می باشد، زندگی بشر عصر حاضر، تبیین نشده می باشد ( Le Corbusier, 1989,110). او زمانی که بر زیبایی تناسبات خوب تصریح می کند به همان اندازه به کارایی عملکردی توجه داشت که به تجربه زیبایی شناختی اهمیت می داد (  Guiton, 1981,86). اتو واگنر[1] خاطر نشان ساخته بود  که” فرم های جدید ریشه در ساختار جدید ، مصالح جدید، وظایف و اندیشه های جدید بشر دارند” و بنابر این ” همه فرم های مدرن بایستی مطابق با مصالح جدید و نیاز های جدید زمان ما باشند (Munz & kunstler,1966,14 ) . اما عملکردی که او در نظر داشت، در ارتباط بشر و نیازهای او تبیین می گردید:” وظیفه شناسایی صحیح نیاز های بشر اولین شرط لازم برای آفرینش موفق معمار می باشد”Capon,1999-b,76) ).

 

1-13-2  سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن Non government) Organization)

سازمان عبارت می باشد از یک رشته روابط منظم و عقلایی که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند و کثرت تعداد آنان به قدری می باشد که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به مقصود تامین اهداف مشترک خاصی مستقر می گردد. برای تشکیل هر سازمان سه اقدام انجام می شود: 1- تقسیم کار   2- اختیار و مسئولیت   3- روابط

تقسیم کار: مجموع وظایفی که اجرای آن برای نیل به هدف معینی لازم می باشد با رعایت هماهنگی و کنترل به نحوی که از تداخل وظایف و یا تکرار آنها جلوگیری گردد، بین افراد واحدهای مختلف سازمانی تقسیم می گردد. لازمه تشکیل یک سازمان در درجه اول تقسیم کار و طبقه بندی وظایف می باشد.

اختیار و مسئولیت: لازم می باشد در هر سازمان حدود اختیارات و مسئولیت های شاغل هر شغل جهت جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و خودمختاری و برقراری نظم و انضباط، معلوم و مشخص گردد.

روابط: برای همکاری افراد در یک گروه و نیل به اهداف مشخص بایستی روابط آنها با هم معلوم گردد

 

[1] Otto wagner (1841-1918)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه