شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

1  سیستم مدیریت شهری :

تعاریف متعددی از سیستم مدیریت شهری ارائه شده می باشد وهر کدام از این تعاریف اظهار کننده نظری نظام مند به مقوله مدیریت شهری می باشد: مدیریت شهری عبارت می باشد از اداره امور شهر به مقصود ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی بادرنظر داشتن، و تبعیت از اهداف سیاست های ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد ( ویژه نامه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری ،شهرداری تهران ، ص 10 ). و یا سیستم مدیریت شهری عبارت می باشد از یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصاد ی و کالبدی حیاتشه با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه می باشد ( رضوانی ، سعید ، دفتر مطالعات و برنامه ریزی ، ص 4 ). علاوه بر دو تعریف عمومی فوق، تعریف تخصصی دیگری عبارت می باشد از سیستم مدیریت شهری به عنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاست ها، برنامه ها و طرح ها و عملیاتی اطلاق می گردد که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با دسترسی به زیرساخت های اساسی مسکن و اشتغال هستند( کاظمیان ، شیروان غلامرضا ، 1373 ). سیستم مدیریت شهری از قسمت هایی زیرا معاونت ها و سازمان ها یا اداره های وابسته تشکیل شده که با یکدیگر در قالب ساختاری واحد ، روابط متقابل دارند. این ارتباط ممکن می باشد ضعیف یا قوی باشد .سیستم یا نظام مدیریت شهری مانند هر نظام دیگری ورودی و خروجی هایی دارد که نمایش ساده آن در نمودار زیر نشان داده شده :

حکومت محلی و سازمان محلی :

اگر مدیریت به درختی تشبیه گردد که شاخه های گوناگونی مانند مدیریت صنعتی ، مدیریت مالی ، مدیریت روستایی و زیرا اینها دارد ، یکی از شاخه های جدید این درخت ، مدیریت شهری می باشد. معمولاً مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف و تلقی شده  و به آن شهرداری گفته شده می باشد .از آنجا که مدیریت شهری ارتباط نزدیکی با حکومت محلی پیدا می کند ، و در کشور های پیشرفته ، شهرداریها در واقع به نوعی حکومت محلی به شمار می طریقه، پس بایستی حکومت محلی نیز تعریف گردد :

حکومت محلی سازمان عمومی می باشد که به موجب قوانین عمومی و یا اساسی یک کشور در قسمتی از خاک آن ایجاد می گردد تا در محدوده  ای که مشخص شده ،خدماتی را که کاملاً محلی هستند برای ساکنان آن محدوده تأمین کند. ” حکومت های محلی دارای محدوده معین ، جمعیت معین ،سازمان و امتیاز های لازم برای انجام وظایف محلی می باشند. بسیاری از حکومت های محلی دارای شخصیت حقوقی ، اختیار وضع مالیات و بودجه مستقل می باشند و صفت مشخصه آن ها  این می باشد که فاقد اقتدار عالیه سیاسی می باشند” ( سعید نیا ، احمد ، 1382 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه