تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت :

 از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده می باشد و اکثراً آن را شامل «برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت» دانسته‌اند، اما با در نظر داشتن تحولات چندساله اخیر و نظر به اینکه در نظر داشتن اخلاقیات و منابع انسانی در مدیریت امروز جایگاه خاصی پیدا کرده می باشد، تعریف زیر برای مدیریت در شرایط حاضر، مناسب تر به نظر می‌رسد. از نگاه بعضی صاحب نظران، مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد، که در آن همفکری و همکاری با دیگران به مقصود شکل دادن به فرایندی کارساز امکان پذیر می گردد و همچنین طی آن، بهره گیری بهینه از منابع، برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل رقابت،‌ جهت جلب رضایت متقاضیان آن‌ها، با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب تحقق  می یابد (رحمان سرشت، 1384:ص 4).

مگینسون[1] ، موسلی و پیتری[2]  نیز مدیریت را، کار کردن با منابع انسانی، منابع مالی و منابع فیزیکی، جهت دستیابی به اهداف سازمان توسط برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل عملیات، معرفی نموده‌اند. (میرابی، 1382: 10 و 11). اما مدیریت از نظر روزابث موس کانتر[3] مدرس دانشگاه هاروارد : عبارتست از اقدام توازن بین فعالیت‌های مختلف شرکت: کاهش فعالیت ها و افزایش فعالیت‌ها. حذف فعالیت‌های زاید و ساختن فعالیت‌های مرتب به گونه همزمان، انجام کارهای بیشتر در زمینه های جدید با منابع کمتر (کاتلر، 1385: ص142).

در خصوص مدیریت در زندگی اجتماعی نیز، پیتر دراکر[4] گفته می باشد: «مدیریت مؤثر جزء منابع اصلی توسعه ملت‌ها شده و مهم‌ترین منبع برای توسعه ملت‌ها به شمار می رود» لذا اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیت یک سازمان تأثیر بسزایی دارد، هرچه سازمان پیچیده تر باشد، تأثیر مدیریت دشوارتر خواهد گردید. به بیانی دیگر مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب، با افراد مناسب در جایی که فعالیت در آن جریان دارد و فرآیند بکار گیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل می باشد که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول انجام می شود. تعریف مذکور پنج قضیه اساسی را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت می باشد را در بر می گیرد که شامل :

مدیریت یک فرآیند می باشد .

مفهوم نهفته مدیریت ، هدایت تشکیلات انسانی می باشد .

مدیریت مؤثر ، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد .

[1] Megginson

[2] Mosley &pirter

[3] Rosabeth mosskanter

[4] Peter .F.Dracker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه