عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مشروعیت عامل دیگری می باشد که در محیط کار برای بهره گیری کامل از فرصت هایی که به وسیله سرمایه اجتماعی ایجاد می گردد، لازم می باشد. برر[1] اظهار می کند که در هرسازمانی، گروههای خودی (معمولاً مردان)، گروه های خارجی (زنان و مردان جوان) و اقلیت هایی که دیگران آنها را متفاوت می بینند، وجود دارند. گروههای خارجی مشروعیت کمتری در سازمان دارند. برر، دو روش برای ایجاد و جذب سرمایه اجتماعی در درون سازمان شناسایی نمود : اولین روش، جذب سرمایه اجتماعی به گونه غیر مستقیم می باشد. زیرا زنان به عنوان گروههای خارجی انگاشته می شوند، شاید لازم باشد که سرمایه اجتماعی را از طریق حامیانی به دست آورند. وقتی زنی توسط یک حامی به شبکه جدیدی در سازمان معرفی می گردد، وی از طریق منابع اطلاعاتی و ارتباطات جدید، به منافع حاصل از سرمایه اجتماعی دست می یابد. کانته به این پدیده قدرت انعکاسی می گوید که از طریق همکاری با افراد قدرتمند به‌دست می آید. وقتی وجود یک حامی برای مردان مهم می باشد، حتماً برای زنان نیز لازم می باشد ( Barr , R.S. 1998 ) .

تحقیقات اخیر به وسیله هیگینز و کرام[2]، پیچیدگی شبکه های حمایتی موجود در سازمان را عیان کرده می باشد. این نویسندگان تفاوت شبکه ها و قدرت روابط حمایتی را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که برای موفقیت در کار، افراد معمولاً به تشکیل شبکه های مجزای حمایتی برای اهداف متفاوت نیازمندند. به‌علاوه، قدرت شبکه ها ممکن می باشد بیشتر بر اساس عوامل فرهنگی و جنسیتی باشد. برای مثال، کارگران ژاپنی به برقراری روابط قوی با تعداد زیادی از افراد تمایل دارند در حالی که فرانسوی ها، روابط ضعیف در محیط کار را تجربه می کنند. زنان اغلب ترجیح می‌دهند که در گروه کوچکی از افراد، روابط قوی ایجاد کنند، در حالی که مردان اکثرا با گروه بزرگی از افراد روابط ضعیفی مستقر می کنند. این تفاوت ها می تواند در توسعه مدیریت کاربرد داشته باشد، مثلاً زنان بایستی به توسعه شبکه های وسیعتر حمایتی و همکاری، تشویق شوند تا نتایج بهتری هم برای سازمان و هم برای پیشرفت شغلی فردی به‌دست آورند( Higgines & Kram 2001 )

دومین روش به‌دست آوردن مشروعیت در سازمان، ایجاد سرمایه اجتماعی از طریق شکل دادن به روابط با گروههایی می باشد که در درون یا بیرون سازمان، قطع ارتباط شده‌اند. این روش برای زنان مشکل می باشد زیرا به عنوان افراد خارجی هستند و مشروعیت لازم را برای ایجاد سرمایه اجتماعی ندارند. روش برر، زنان را به جذب منافع سرمایه اجتماعی از همتایان مرد یا شبکه ارتباطی شان در سازمان محدود می کند. بعید به نظر می رسد که این دو روش بتواند به تغییرات لازم برای برابری کامل زنان با مردان در محیط کار منجر گردد. لین[3] ادعا می کند که در جایگاه های مشخصی در سازمان،  به ذخایر بیشتری از سرمایه اجتماعی احساس نیاز می گردد. به عنوان مثال، انتظار می رود که اعضای هیئت مدیره، در اداره یا ارتباط با افراد داخل یا خارج سازمان، بتوانند شبکه های قوی از سرمایه های اجتماعی داشته باشند. همینطور کارکنانی که با مردم ارتباط بیشتری دارند بایستی از سرمایه اجتماعی بیشتری بهره مند باشند نسبت به کسانی که با ماشین ها یا تکنولوژی سروکار دارند. همچنین مدیرانی که در مرزهای سازمانی قرار دارند و یا با شکاف اطلاعاتی روبرو می شوند، به سرمایه اجتماعی بزرگتری احتیاج دارند  ( Barr , R.S. 1998 ) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Barr

[2] Higgins & kram

[3] Lin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه