عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایا و آثار مثبت سطح بالای اعتماد برای سازمان ها عبارتند از:

_ تسهیم بهتر دانش به خاطر روابط اعتماد گونه، مراجع مشترک، اهداف مشترک.

_ کاهش هزینه های مبادله به خاطر سطح بالای اعتماد و روحیه همکاری. ( در سازمان، بین سازمان و مشتریانش و شرکا).

_ کاهش نرخ جابه جایی در سازمان و کاهش هزینه های تفکیک، آموزش و استخدام، اجتناب از گسیختگیهای مرتبط با تغییرات همیشگی کارکنان، و حفظ اطلاعات با ارزش سازمان و…

_ همبستگی بسیار در اقدام به خاطر ثبات سازمانی و درک مشترک ( Fukuyama ,F . 1995 ) .

اما با وجود مزایای زیاد، ایجاد شبکه‌ها ارتباطی در سازمان به خصوص در شرایط بحرانی دشوار می باشد. تعداد کمی از مدیران می‌دانند که چطور در سرمایه اجتماعی سرمایه گذاری کنند. اما، بعضی از شرکتها موفقیت قابل توجهی در توسعه و به کارگیری سرمایه اجتماعی به دست آوردند. شرکت SAS[1] برای مثال در حفظ کارمندان خود و افزایش رضایت شغلی آنها از طریق سیستم تامین خدمات که بیشتر از شرکت های مشابه نبود، عملکرد خوبی داشته می باشد. SAS  بر سرمایه اجتماعی با رویکردی جدید تاکید نمود. برای مثال شرکت، یک مرکز ورزشی، یک مرکز پزشکی با دو دکتر تمام وقت، یک مهدکودک و یک غذاخوری ایجاد نمود تا کارکنان را به غذا خوردن باهمدیگر در شرکت تشویق کند. تمام این معیارها مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه کارکنان بیشتر با هم باشند و احساس همبستگی جمعی در شرکت تشویق گردد.  [2]USPشرکت دیگری می باشد که سرمایه اجتماعی را از راه ارتقا وضعیت داخلی و تشویق به رفتارهای اجتماعی رانندگانی بکار گرفت که اغلب همدیگر را فقط در زمان استراحت ملاقات می‌کردند. همچنین، استراتژی منابع انسانی مانند افزایش حقوق و مزایا و پیشرفت ممکن می باشد کارکنان سازمان را برای کوشش در پرورش و گسترش سرمایه اجتماعی برانگیزاند.

یکی از جنبه های بسیار مهم در تشکیل سرمایه اجتماعی ، عضویت در شبکه هاست. شبکه ها در توسعه هویت و خودباوری افراد بسیار مهم هستند. از طریق شبکه هاست که افراد ارتباطات خود را با دیگران ایجاد و تقویت می کنند. کهن و پروساک اظهار می کنند که احساس تعلق همراه با شناسایی و تحسین از سوی همکاران، یک پاداش سازمانی مهم برای کارکنان می باشد. پیامدهای مهمی در پیوستن به یک شبکه بخصوص برای تازه واردها در سازمان هست. از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی و سازمانی می باشد که کارکنان می توانند تکریم همکاران و همقطاران خود را به‌دست آورند. شبکه ها تعهد و وفاداری بین اعضا و طرفداری سازمانی را به‌وجود می آورند. در داخل شبکه ها تسهیم قابل ملاحظه ای از اطلاعات ، منابع ، مهارت ها و اقدامات سازمانی هست . درک و دریافت هنجارها، ارزش ها و اهداف سازمانی با کمک شبکه ها جزء مهمی در ارتباط موفق اعضاء سازمان می باشد. هرچند ، دسترسی به شبکه های سازمانی و اجتماعی همیشه یکسان نیست. ادبیات موجود نشان می دهد که زنان به سرمایه اجتماعی دسترسی برابری ندارند، که خود مانع مهمی در دستیابی به قدرت و مناصب می باشد. از آنجایی که وقتی زنان در این شبکه ها عضو می شوند، به گونه معمول مردان سریع تر ارتقاء می یابند و مزایای اندکی برای زنان را ممکن می سازد، از این رو، شبکه ها برای زنان اثربخش نیستند. اهمیت شبکه های غیر رسمی نیز در بسیاری از ادبیات مربوط به قدرت سازمانی آمده می باشد. هر چند که گامهای بلندی در ایجاد برابری زنان و مردان در محیط کار برداشته شده، اما اکثریت زنان در سطوح پایین متمرکز شده اند و دسترسی کمتری به شبکه ها و ارتباطاتی دارند که منجر به قدرت و پیشرفت می گردد و تعداد کمی از زنان به سطوح عالی دست می یابند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Sustainable Agro Solution

[2] University Scholars Programme

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه