تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه عمده، در این دو نمود و شکل، تشخص یافته می باشد. استقلال و تخلف ادیان با یکدیگر، در این دو موضوع دیده می‏گردد. ادیان و مذاهب، دقیقاً بیشتر به اعماق درونی ایمان افراد، نفوذ می‏یابند و همین نفوذ ایمان در مذهب، تاریخ مذاهب بزرگ را تشکیل داده می باشد. مذهب با هر کارکرد ایمان، حضور دارد، امّا قطعاً یک چهره از آنها، همواره غالب و مسلّط می‏باشد ( ابن بابویه ، محمد بن علی( شیخ صدوق ) ، 1380 ) .

برای بشر که ناپایدار و فانی می باشد و نمی‏تواند همه عناصر حقیقت را در توازن و اعتدال کامل، ترکیب دهد و وحدت بخشد لازم است که سر تسلیم به خداوند بسپارد و خود را به کانون اصلی هستی، اتصال دهد. از طرف دیگر: بشر، همواره از این ناپایداری و فانی بودنش، رنج می‏برد؛ تنها ایمان می باشد که این اضطراب را تسکین داده و ارتباط با خداوند دل او را آرامش می‏بخشد« الا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب » . به اظهار واضح‏تر: ایمان بشر، بسیار ناکافی می باشد، مگر این‏که وجود او، با منبعی به مانند منبع هستی ارتباط داشته باشد. لذا بایستی بشر همواره کوشش کند، که این محدودیت را بشکند و خود را به حوزه و قلمرو نامحدود، برساند و به آن متصل سازد، و در حریم قدس حضرت حق حضور یابد. تعامل ایمان وتسامح؛ بیرون از قلمرو این کشش و جاذبه، مسئله تعامل ایمان و تسامح مطرح می باشد. مسئله تسامح با توجه نسبی‏گرایی ارتباط دارد. دیدگاهی که همه چیز را محدود و نسبی می‏بیند و هرگونه مطلق و مطلق گرایی را رد می‏کند، طبیعی می باشد که موضوعی منفی و بدون معنی می باشد و طبیعی می باشد که در این صورت، به سوی ضد خود مطلق گرایی غیر متسامح، حرکت خواهد نمود. ( خانجانی ، علی اکبر ، 1377 ، صص 54-1 ).

ایمان، در قلمرو مذاهب مختلف، بایستی میان تسامح که مبتنی بر نسبی‏گرایی می باشد با جزمیّت و قطعیّت که بر مطلق گرایی استوار می باشد، نوعی وحدت ایجاد کند.در همه اشکال و نمودهای ایمان، این مسئله، یک مسئله‏ی زنده‏ای می باشد به ویژه در شاخه پروتستان آیین مسیحیت، در نحله پروتستان (روشنفکر نو اندیش) از پایه نیروی خود انتقادی[1] و از انگیزه جرأت و روبرو شدن با نسبیت، بزرگی و عظمت و ابّهت ایمان پروتستان، ظهور کرده می باشد. در اینجا بیش از هر جای دیگری، پویایی ایمان، گویا وآگاهانه می باشد.کشش و ارتباط مطلق گرایی (در قلمرو ادعا) و نسبی‏گرایی در عرصه زندگی، مسئله‏ای می باشد که امروزه در ذهنیت مسیحیت پروتستان، همواره در تکاپو می باشد.

[1] Self- Criticism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه