تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد، ارتباطات، شبکه های قوی و هنجارهای مشترک که با هر ارتباط موثر افزایش می‌یابد، ایجاد می گردد. همچنین تجربه مثبت، اعتماد، ارتباط اجتماعی و تسهیم اطلاعات را بین افراد و گروهها تسهیل می کند. اعتماد عامل ضروری در شکل گیری سرمایه اجتماعی و سازنده ارتباط موفق می باشد و ساختن اعتماد یعنی ساختن سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی در گذشته منحصراً درمورد افراد و گروه ها کاربرد داشته می باشد و فقط اخیراً در تجزیه و تحلیل سازمانی وارد شده می باشد. اگرچه عوامل مختلف این مفهوم در تئوری های سازمانی برای زمان طولانی وجود داشته می باشد. بهترین این یافته ها در مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی در محیط کار تئوری برت[1] می باشد که سرمایه اجتماعی را با تعداد شکافهای ساختاری در شبکه های ساختاری یا بین فردی مرتبط می داند. تئوری شکاف ساختاری، بینشی در خصوص ارتباط بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت شغلی در محیط کار فراهم می‌آورد . با مطالعه و مطالعه مدل های اقتصادی، برت آغاز متوجه گردید که شکاف در ساختار بازار کار به دلیل ضعف جریان اطلاعات، اتفاق می افتد ( Burt , R.S. 1992 ) .

 فوکویاما[2] درمورد اعتماد زیاد در مسئولیت اجتماعی برای عملکرد سرپرست در تمام نظام های اجتماعی بحث می کند . فوکویاما اظهار می کندکه بسیاری از گروهها و سازمان های مؤثر، دارای سطح بالایی از اعتماد یا سرمایه اجتماعی هستند . او می گوید موفقیت سازمان های بزرگ به همکاری متقابل طرفین بستگی دارد. هچنین همکاری نتیجه اعتماد می باشد. افراد اعتماد یا سرمایه اجتماعی را خود نمی سازند. بلکه اعتماد وقتی شکل می گیرد که افراد هنجارهای رایج و ارزش ها را تسهیم می کنند و اعتماد را به وجود می آورند. شکل گیری سرمایه اجتماعی به دلیل مبتنی بودن بر اصول اخلاقی، اعتماد، فضیلت گروهی دشوار می باشد.  به علاوه، سازمان هایی با سطح بالای اعتماد و سرمایه اجتماعی، هزینه های تجاری کمتری دارند. در سازمانی که همه افراد با هم بر اساس مجموعه ای از هنجارها و ارزشهای مشترک و در یک محیط پر از اعتماد همکاری می کنند، بهترین فرصت برای ابداع و پیشرفت هست. در سازمان هایی با سطح بالای اعتماد، امکان توسعه طیف وسیعی از روابط اجتماعی و سازمانی هست. در سازمانی که اعتماد و سرمایه اجتماعی در آن کم می باشد، کنترل رسمی و قوانین لازم می باشد و اغلب بایستی بعد از بحث و مناظره به اجرا گذاشته شوند و از طریق مکانیزم های وادارنده حفظ شوند. زمانی که اعتماد وجود ندارد ابزارها و ارتباطات سازمانی، هزینه مبادله ای پیدا می کنند. پس نبود سرمایه اجتماعی و اعتماد، هزینه برای سازمان ایجاد می کند و هزینه زیادی که به توسعه یا ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی مربوط می گردد، بایستی مورد تأمل قرار گیرد.

[1] Burt

[2] Fukuyama

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه