عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه اجتماع محلی یا باهمستان[1] ( Community Development Local ) :

توسعه اجتماع محلی عبارت می باشد از « فرآیندی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خود یارانه در میان ساکنان یک محله در جهت بهبود شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی » ( خدائی ، هودسنی ، زهرا، هانیه ، 1389، ص 7 ). “باهمستان ” می تواند به عنوان یک اجتماع جغرافیایی درک گردد ( به عنوان مثال واحدهای همسایگی تعریف شده به لحاظ جغرافیائی ( یا اجتماعات خویشاوندی سببی  (مثل گروه ها و انجمن های مذهبی ) ویا مجموعه ای مرکب از تک تک اعضاء و بخش هایی هستند که ضمن دارا بودن خصلت های متمایز ، دارای روابط متقابل با یکدیگر بوده، آنها می توانند به وسیله ویژگی های افراد ساکن در یک محل ، مرزهای  جغرافیایی، ارزش های مشتر ک ، منافع ، پیشینه و یا توان و یا نیروی پویائی تعریف شوند ( حاجی پور ، خلیل ، 1385 ، ص 6 ). در واقع توسعه اجتماع محور عبارت می باشد از کوشش آگاهانه برای تولید دارایی هایی که منجر به افزایش ظرفیت دراجتماعات محلی برای ارتقای زندگی شان می گردد و این تلاشی جهت رفع نیاز های اقشار کم درآمد و محرومی می باشد که در فقر به سر می برند (Wienecke ,Dan,2005 ). توسعه اجتماع محلی فرآیندی می باشد با مشارکت فراگیر ساکنان و بنا بر خواست و هدایت ایشان رخ می دهد و از این رو، کنترل اجتماع محلی بر محتوا و محیط زندگی آن ها را افزایش می دهد و در واقع فرآیند دگرگونی اجتماعی ، اقتصادی منجر به بهگشت کالبدی محله می باشد ( صرافی ، مظفر ، 1389 ).

1-13-7  شهر ( Sity ) :

 شهر به عنوان بخشی از محیط زیست ، شامل سیستم های زنده ( طبیعی ) ، ساخته شده ، تغییر شکل یافته شده و تجربه شده توسط مردم تعریف می گردد . تعاملات بین فضا و جامعه در شهر ناشی از ارتباط تاریخی بین آگاهی بشر ، ماده ، انرژی و اطلاعات می باشد . با تمرکز بر تأثیر تغییر دهنده ی شهر در محیط زیست ، شهر ترکیب تغییر شکل داده ای شده ای از منابع ( زمین ، آب ، هوا ، منابع کانی و بشر ) تلقی می گردد . در نتیجه ، شهر منبعی با نظم مجدد تعریف می گردد که منافعی را برای شهرنشینان ، منطقه و ملت فراهم می آورد . ایموس راپاپورت[2]  در تعریفی جامع ، شهر را تجلی یک مدل شناختی آگاهانه ، معرفی می کند به عنوان نمادی از تفکرات ، ایده ها و اندیشه هایی می باشد که در قالب یک شکل فیزیکی تبلور یافته و آنقدر غنی می باشد که مناطق وسیع را به نظم درمی آورد . به بیانی دیگر ، شهر جایی می باشد که مجموع منابع ، نیروها و عوامل تشکیل دهنده ی محیط زیست را برای ایجاد محیط مطلوب جهت زندگی بشر در ارتباط ای تعریف شده به نظم درآورده می باشد . در نظر داشتن این تعاریف نشان می دهد ارتباط ی بشر و طبیعت می باشد که شهر را به عنوان بخشی از محیط زیست می سازد ( دانشنامه ی مدیرت شهری و روستایی ؛ 1387 ، ص 685 ). طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلّی (مکانی) می باشد با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود می باشد، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت می باشد. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی می باشد که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی می باشد دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا می باشد. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن می باشد. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌گردید که دارای شهرداری باشد (غلامی محمد رضا ،1390، ص 2).

[1]  معادل باهمستان که توسط مترجم برجسته ,داریوش آشوری, برای واژه  Communityپیشنهاد شده می باشد مناسب ترین واژه ای می باشد که به لحاظ بار مفهومی و معنائی معادل لاتین آن را در ذهن متبادر می کند و در این مطالعه نیز مدنظر قرار گرفته می باشد. در بعضی از موارد هم از معادل هایی زیرا محله و اجتماع محله ای نیز به تناسب بهره گیری شده می باشد . از این واژه در زبان فارسی تعابیر متفاوتی مانند اجتماع , اجتماع محله ا ی , محله و باهمستان ذکر گردیده می باشد .

 

[2] Amos Rapoport

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه