شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

5  توسعه پایدار ( Sustainable Development ) :

توسعه ، فرایندی تعاملی می باشد که در آن افراد در شبکه‌ های کاری یاد می‌گیرند که چگونه معضلات را تعریف وحل کنند. همچنین فرایندی می باشد که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابدhttp://www.takbook.com/Content/984 ) ). اصطلاح توسعه پایدار در هنگام اعلامیه کرکویوک در خصوص محیط زیست و توسعه در اوایل دهه 1970 به کار برده شده و نیز ریشه این اصطلاح به رویکرد توسعه اکولوژیک بر می گردد که در راهبرد حفاظت جهان آورده شده می باشد . این واژه به مفهوم گسترده آن شامل « اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکار گیری امکانات فنی و ساختار وتشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به گونه مستمر و قابل رضایت »می باشد. این گزارش موسوم به گزارش برانت لند شامل  مجموعه ای از پیشنهادها و اصول قانونی توسعه پایدار را این چنین تعریف می کند : « رفع نیاز های نسل حاضر بدون تضییع توانایی های نسل های آینده برای رفع نیاز هایشان » ( بیات زاده ، بیدادی، رحمانی ، مهری ، سعید ، امیر ؛ 1390 ، ص 2 ). تعریف دیگری که از تلفیق نظریات و مکتوبات UNEP، اتحادیه بین‌المللی برای حفظ طبیعت (IUCN) و WWF که برای توسعه پایدار آمده عبارت می باشد از: «بهبود کیفیت زندگی در کنار حفظ ظرفیت حاصل اکوسیستم‌های طرفداری کننده» و در یک شباهت جزئی« علمی برای پایداری جهانی » می‌باشد. مفهوم صحیح پایداری یک اطمینان و تضمین از کیفیت رضایت بخش زندگی را برای هر کس به دنبال دارد. البته در برخورد با این موضوع فقط کاهش اندازه فعالیت‌های آلوده کننده و جلوگیری از افزایش سطح مصرف کافی نیست بلکه ایجاد فعالیت با برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش فقر و موفقیت در رسیدن به عدالت بیشتر و تقویت فرصت‌ها در داخل و خارج کشورها نیز لازم می‌باشد. ( مجنونیان ، عبادی ، باریس ، محمد، ص  7و6 )

توسعه پایدار به صورت ارتباط بین تغییرات نسبتاً سریع در سامانه اقتصادی بشر و تغییرات اندک در سامانه های اکولوژیکی مورد توجه می باشند سامانه های اکولوژیکی آن هایی هستند که امکان استمرار زندگی بشر را به گونه نا محدود تضمین می کنندو در عین حال ،تحت طرفداری آن ها به کیفیت اکوسیستم و محیط زیست نیز لطمه ای وارد نمی گردد ( World concervation unoon .U.N , 1991 ). تعریف سازمان ملل متحد در سال 1991از توسعه پایدار چنین می باشد : سیاست توسعه ای پایدار چنان سیاستی می باشد که در نتیجه اعمال آن منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبیعی بتواند برای زمان های قابل پیش بینی در آینده ادامه و دوام داشته باشد (لقایی ، محمد زاده تیتکانلو ، حسنعلی ، حمیده ؛ 1385 ،ص 34 ). توسعه پایدار به معنای پیشرفت کیفیت زندگی و زندگی در ظرفیت تحمل اکوسیستم های پشتیبان ( پیتر لاکس ، 1994، تابستان 74 ، ص 9 ). بانک جهانی توسعه پایدار را چنین تعریف می کند : « توسعه ای که دوام یابد »         ( افتخاری مقدم ، مفیدی شمیرانی ، علی ، سید مجید ؛ 1388 ، ص 17 ). در یک تعریف جامع توسعه پایدار این چنین تعریف شده می باشد : فرآیند اصلاح و بهبود اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و مبتنی بر فن آور ی که همراه با عدالت اجتماعی باشد ، به طریقی که اکوسیستم را آلوده نکند و منابع طبیعی را تخریب نکند . توسعه پایدار به معنی توانمند سازی جوامع به سمت افزایش توانمندی های اقتصادی ، اجتماعی ، فن آوری  و فرهنگی می باشد ( Leman , edward , 1991,.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه