تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نقاط فرصت ها :

امکان تبدیل اراضی نظامی و پادگان ها به کاربریهای خدمات عمومی مورد نیاز منطقه

تمایل به سرمایه گذاری در منطقه و امکان هدایت این سرمایه ها به بخش های گردشگری، تفریحی و فرهنگی با در نظر داشتن ویژگی ها و استعدادهای موجود در منطقه

وجود کوهستان البرز و ارتفاعات پایکوهی به عنوان منظر اصلی شهر تهران

امکان طراحی و ساماندهی فضاهای تفرجگاهی در منطقه به عنوان مراکز اصلی تفرجی و خاطرات جمعی ساکنان تهران

امتداد شبکه مترو در درون منطقه

اسکان گروههای ذی نفوذ ) مسئولین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی( کشوری و بین المللی در منطقه

تمایل به سرمایه گذاری در منطقه به دلیل مزیت هاهی اقتصادی به وجود آمده

تمایل به نوسازی بافت های فرسوده با در نظر داشتن سودآوری و مزیت های اقتصادی آن توسط سرمایه گذاران

امکان کسب درآمد قانونمند از جریان تخریب و نوسازی و بلندمرتبه سازی در منطقه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرفداری و پشتیبانی نهادهای مردمی از ایده حفاظت از کوهستان، رودخانه و باغات منطقه

تعیین تأثیر تفرجی- گردشگری در طرح جامع تهران با در نظر داشتن پتانسیل های موجود منطقه یک

توجه و تأکید بر حفاظت از فضاهای سبز و طبیعی منطقه در طرح های بالادست

ت ) نقاط تهدید ها :

عدم نظارت شهرداری بر ساخت و سازهای درون اراضی نظامی و حاشیه ای منطقه

نبود تشکیلات کارای مدیریت بحران در منطقه و شهر تهران

وجود گسل بزرگ شمال تهران و خطر قریب الوقوع زلزله

نابودی باغات و پوشش گیاهی غنی منطقه به دلیل گسترش ساخت و سازها

فقدان ضوابط و قوانین مناسب و نبود ضمانت مناسب جهت اجرای این قوانین

عدم در نظر داشتن توان ظرفیت برد اراضی، محیط و منابع در گزینش نوع و مکانیابی کاربری های شهری

نرخ رشد بالای جمعیت نسبت به کل شهر تهران

برهم خوردن تجانس اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه به دلیل ساخت و ساز رو به افزایش مجتمع های تعاونی

هجوم سرمایه به بخش مسکن و ساختمان در سال های اخیر در سطح منطقه

ایجاد رانت اقتصادی به سبب فروش تراکم و سودآوری بازار زمین و مسکن و رواج واسطه گری در این بخش

اتکای درآمد شهرداری به درآمد حاصل از فروش تراکم مازاد در چند سال اخیر

ساخت و سازهای بدون مجوز از سوی نهادها، ارگان های مختلف در زمین های شمال منطقه

نبود ضوابط و مقررات مشخص در ارتباط با تراکم و عدول از ضوابط موجود پیش روی درآمد حاصل از فروش تراکم

در معرض تهدید قرار داشتن فضاهای تاریخی و فرهنگی در نتیجه عدم حفاظت از آنها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه