تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران :

تهران در کوهپایه های جنوب کوههای البرز مرکزی قرار گرفته می باشد این شهر در جایگاه جغرافیایی در 50 درجه و 33 دقیقه الی 51 درجه و 4 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 35 دقیقه الی 35 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده می باشد . تهران دارای وسعتی برابر با 89/716 کیلومتر مربع می باشد که تقریباً 4 درصد کل وسعت کشور را در بر می گیرد . محدوده شهر تهران نیز که در سند اصلی طرح جامع تعیین شده  ، شهرداری نقشه مربوطه را با مقیاس 1:2000 تهیه و آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحویل نموده می باشد ( طرح راهبردی ساختاری جامع شهر تهران ، 1385 ) . نقشه شماره1 محدوده شهر تهران را نشان می دهد .

(http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=341)منبع:  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی شهر تهران در میان دشتی محصور در میان کوههای البرز و دشت تهران قرار گرفته می باشد و عملاً از نظر توسعه ، شکل و جایگاه تابع این استقرار می باشد . سرتاسر شمال شهر تهران از نظر توسعه به کوههای شمال و از سمت شرق و جنوب شرقی نیز به ادامه این سلسله محدود می باشد . جنوب و شرق تهران به کویر و غرب آن به دشت قزوین باز می گردد . وجود رشته کوه های البرز در قسمت شمال امکان توسعه شهر را محدود نموده می باشد . اما وجود قله مرتفع دماوند با 5671 متر ارتفاع به کلانشهر 12 میلیون نفری تهران در حاشیه دشت کویر ، جلوه ویژه ای می بخشد .   نقشه شماره 1  وضعیت توپوگرافی شهر تهران را به گونه کلی نشان می دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه