تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

برای رسیدن به موارد بالا محدود کردن مواد و انرژی در اقتصاد، یافتن راهکار‌هایی مصرف بهینه پیش روی با نیازها و پیش روی افزایش بازیافت مواد و بهره گیری از فناوری‌های پایدار لازم خواهد بود . بایست توجه نمود که حرکت به سمت یک مسیر پایدار، تنها به مدیریت بهتر اقتصاد و محیط‌زیست‌ اختصار نمی‌گردد، بلکه داشتن شرایط مطلوب اقتصادی- اجتماعی برای تضمین پایداری فعالیت‌های کوتاه مدت و بلند مدت لازم می باشد . تا زمانی که اقتصاد صنعتی مسئله فقرزدایی و احیاء دوباره فرصت‌های شغلی را نادیده بگیرد، نمی‌توان به یک پایداری طولانی مدت امیدوار بود . دیدگاه صحیح پایداری یک اطمینان و تضمین از کیفیت رضایت بخش زندگی را برای هر کس به دنبال دارد . البته در برخورد با این موضوع فقط کاهش اندازه فعالیت‌های آلوده کننده و جلوگیری از افزایش سطح مصرف کافی نیست بلکه ایجاد فعالیت با برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش فقر و موفقیت در رسیدن به عدالت بیشتر و تقویت فرصت‌ها در داخل و خارج کشورها نیز لازم می‌باشد .   مؤلفه های دیدگاه توسعه پایدار نیز به تبیین زیر می باشند : ( www.takbook.com/Content/980 )

1) بشر : توسعه پایدار ، بشر محور می باشد و باتوجه به گستردگی مباحث و قابلیت های بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده می باشد. در پایان هزاره سوم میلادی طریقه رشد و توسعه در چارچوب پایداری احیا گردید. در توسعه پایدار، بشر، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگی سازنده و در هماهنگی با طبیعت معرفی می گردد و این مفهوم، دقیقاً، در نخستین اصل اعلامیه ریو انعکاس پیدا کرده می باشد .

2) کودکان و جوانان : کمیسیون برانت لند توسعه پایدار را به عنوان توسعه ای که حوایج کنونی را تامین می کند بدون آنکه توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهای خود را به مخاطره افکند تعریف نمود . پایداری برای کودکان و نوجوانان و جوانان مسیله ای واقعی می باشد. نظریه پردازان توسعه پایدار، به دلیل داعیه های خود در ارتباط با بشر در قرن بیستم و یکم، با نگاهی به آینده بر حقوق کودکان و تأثیر آفرینی جوانان تاکید بسیار داشته ، تحرک و خلاقیت های مردم در سراسر جهان و مشارکت آنان در تمامی سطــوح توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیردر هر برنامه می دانند .

3 ) زنان : زنان درجهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه از نابرابریهای بسیار در رنجند درحالی که توسعه بدون مشارکت فعال آنان به سرانجام نخواهد رسید، مسیله دفاع از حقوق زنان را نیز موردتوجه قرار داده اند. زنان به دلیل زادمان به تغذیه بیشتر و بهداشت بهتر نیازمندند . درحالی که کمتر از مردان غذا می خورند و کمتر به امکانات بهداشتی دسترسی دارند. سطح سواد و تعلیم و تربیت در زنان پایین تر از مردان می باشد. درحالی که مسیله تعلیم و تربیت فرزندان خود را از بدو تولد برعهده دارند. زنان در برابر کار مساوی مزد کمتری می گیرند. آنان ساعات بیشتری را در طول روز با مزد و بدون مزد کار می کنند. زنان بیشتر در معرض خشونت و نابرابری و تبعیض های بسیار قرار دارند. دنیای آینده نمی تواند برمبنای این نابرابری های اسف بار تداوم پیدا کند. در نظر داشتن محرومیت مضاعف زنان و نیازمندیهای حیاتی کودکان و جوانان مسلماً از اهمیت تأثیر مردان کم نخواهدکرد. فعالان عرصه های مختلف توسعه پایدار برآنند که با زدودن محرومیت و تبعیض از چهره جهان، دنیای آینده به محیطی برازنده برای زندگی توأم با آزادی، صلح یا آرامش، برابری برای همه انسانها تبدیل گردد. سخن این می باشد که با زدودن این زنگارها و تلاشی متناسب و همگانی جهان بیش از گذشته شایسته خواهدشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه