تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

البته روایت های معتدل تر و مقبول تری از ایمان گرایی در بین متفکران اسلامی نیز پیدا نمود می گردد که تأثیر بیشتری را برای عقل قائلند. این امر در مقایسه میان شیخ صدوق و شیخ مفید، کاملاً مشهود می باشد. شیخ صدوق یک متکلم نص گراست که نه تنها پذیرش باورهای دینی را تنها در گرو استناد به آیات و  روایات می داند، بلکه در فصلی از کتاب خویش مجموعه روایاتی را که درمورد نهی از جدل و مناظرات عقلی از سوی ائمه معصومین )علیهم السلام ) مطرح شده می باشد، جمع آوری می کند و بدینوسیله از ورود عقل به حوزه باورهای دینی حتی در موضع دفاع از آ نها کاملاً جلوگیری می کند ( ابن بابویه ، محمد بن علی( شیخ صدوق ) ، 1380 ) . اما شیخ مفید که او نیز همچون شیخ صدوق از متکلمان ایمان گرا به شمار می رود در روبرو شدن با پرسش های فکری و شبهات عصر خود عقل را به کار گرفته و از موضع جدل و مناظره با مخالفان روبرو می گردد . البته بایستی توجه داشت که وابستگی عقل به وحی در نظام کلامی مفید کاملاً مشهود می باشد تا آن جا که در کتاب اوایل المقالات به صراحت اظهار می کند که « عقل از سمع جدا نیست و در شناخت ها و نتایج خود محتاج به وحی می باشد » ( مفید ، محمدبن نعمان ، 1323 ) . به علاوه عقل مستقلاً نمی تواند به تکالیف خود پی و در فهم تکالیف و وظایف خود محتاج به شرع می باشد.

آن چیز که در اینجا خاطر نشان می گردد این می باشد که دیدگاه صدوق وتا حدودی شیخ مفید قرائت معتدلی از ایمان گرایی می باشد که در دور ه های متاخر نیز بسیار مورد توجه می باشد. زیرا از طرفی کوشش دارد به عقل در نظام معرفت دینی بها و جایگاه دهد و از سوی دیگر کوشش دارد از مطلق شدن تأثیر عقل جلوگیری کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-4  رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری :

تربیت دینی بر مبنای ایمانگرایی جهت گیری دیگری را می طلبد . در این رویکرد تعلیم و تربیت نه بر اساس عقل که بر اساس دل و باورهای دینی صورت می پذیرد. در اینجا دو رویکرد ایمان گرایی افراطی و معتدل را مورد تدقیق قرار می دهیم و دلالت های تربیتی هر یک را بر می شماریم.

در ایمان گرایی افراطی باورهای دینی قابل ارزیابی عقلانی نیستند، پس چرا بایستی در انتقال و تبیین آنها از عقل و علت های عقلی بهره برد، بلکه بر عکس، بعضی باورهای دینی با عقل و عقلانیت توافقی ندارند و حتی در بعضی موارد عقل ستیز هم هستند . در این رویکرد، هرنوع تربیت و تبلیغ دینی تنها با تحریک عاطفه و ایجاد شور و شوق دینی امکان پذیر می باشد. ایمان گرایان افراطی استدلا لهای آفاقی، خصوصاً تاریخی را به کناری می نهند و تنها حکم، به انفسی بودن ایمان می کنند؛ به این معنی که در ترویج دین تنها در نظر داشتن خود ایمان و دینداری بدون در نظر داشتن استدلال های مختلف آفاقی مدنظر قرار می گیرد. در این دیدگاه برای امورات دینی که از طریق نظام تعلیم و تربیت ارائه خواهند گردید هیچ گونه استدلالی ذکر نخواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه