عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه فقر زدایی اسلامی :

ازمطالعه دقیق آیات شریفه قرآن و روایات ، احادیث احکام وتفاسی آنها تا آنجا مربوط به موضوعات انفاق ، خمس ، زکات ،صدقات ، فطریه ، وقف ،نذورات و خیرات می گردد چنین بر می آید که اولاً این بخشش ها به دو نوع کلی قابل تقسیم اند : دسته اول مانند خمس و زکات و فطریه که حالت الزامی داشته و حکم وضعی ( حقوقی )  بر آنها صادق می باشد و دسته دوم نظیر صدقه و نذورات که حالت اختیاری داشته و حکم تکلیفی بر آنها مصداق پیدا می کند .ثانیا بنا به حکم شرع این قبیل بخشش ها بایستی از محل اموال ، دارایی ها و کسب حلال انجام می کیرد  اما می توان ادعا نمود که طبق نص صریح قرآن کریم مالک واقعی هر چیز مانند درآمد ها و دارایی ها افراد خداوند متعال می باشد و هر فرد به نمایندگی و به دستور خداوند حق دخل و تصرف در درآمد و دارایی ها ی صد در صد خود را دارد . مانند آنکه به چه اندازه حق تصرف در درآمد خود را دارد و چه مقدار آن را بایستی در راه خدا به دیگران واگذار نماید .

دوم آن که عدالت اقتصادی به مفهوم قسط و ” مساوات در امکانات ” برای همه جامعه در اسلام ، مبتنی بر اصل مسلم فقهی لاضرر می باشد . عدل در اسلام از چنان مرتبه عظیمی برخوردار می باشد که در میان اصول پنجگانه اعتقادی توحید، نبوت ، معاد، عدل و امامت قراردارد واصل لاضرر با مفهوم بهبود پارتویی در اقتصاد رفاه انگلوساکسون مطابقت دارد . از این اصل چنین بر می آید که در نظریه فقر زدایی اسلامی ، بهبود وضع اقتصادی فقرا نباید موجب کاهش مطلوبیت دیگر اقشار درآمدی گردد.

سوم آنکه طبق نظریه فقرزدایی اسلامی سه عامل کار ، محصول کار که ایجاد مالکیت می نماید و نیاز ، عوامل تعیین کننده توزیع مجدد درآمد به نفع فقرای جامعه اند . چهارم آنکه در اسلام مواسات به معنای دعوت به همکاری و شرکت دادن دیگران در اموال خویش و ایثار    به مفهوم ترجیح دادن و برتر شمردن و مقدم داشتن دیگران در اموال خویشتن به مقصود جلب رضایت خداوند می باشد و به علاوه اسلام  ، تعاون و تعاطف را قویاً تشویق و توصیه می کند . این خصایص والای اخلاقی در اقتصاد رفاه انگلوساکسونی در قالب و مفهوم نوعدوستی اختصار می شوند ( خرمی ، فرهاد ، 1375 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه