عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

البته عرفان هیچگاه، غیرعقلانی نیست. بعضی از بزرگترین عارفان در اروپا و آسیا، همزمان، از بزرگترین فیلسوفان و برجسته‏ترین روشن بینان ، در ثبات رأی و عقلانیت بوده‏اند. امّا آنها به حقیقت، دریافته‏اند که مفاد این اعتقاد در اندیشه کاتولیسم واقعیت دارد.  حقیقی ایمان به ذات حق و واقعیت مطلق نه در بخش وجزیی از واقعیت (چنان‏چه در مراسم دینی مطرح می باشد) مطرح بوده و نه با اصطلاحاتی از سیستم عقلانی و فلسفی، قابل توصیف و تبیین می باشد، زیرا که :

«پای استدلالیان چوبین بود                    پای چوبین سخت بی‏تمکین بود»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جوهره‏ی ایمان، یک موضوع اشراقی و یک تجربه درونی می باشد، و کسی می‏تواند به زبانی از ذات حق، سخن بگوید که در همان حال، امکان سخن گفتن در باره ذات حق را منکر گردد؛ زیرا که خداوند به وصف قال نمی‏آید بلکه او را بایستی با وصف حال دریافت نمود. این تنها راهی می باشد که ایمان عرفانی، خود را توصیف می‏کند. ممکن می باشد کسی بپرسد: اگر معنی و مفاد ایمان عرفانی این می باشد که از هر نوع چیز قابل تبیین، برتر و بالاتر می باشد، دیگر، در این فرض، چیزی وجود ندارد که آن را توصیف و تبیین نماید؟ آیا ایمان عرفانی، بر روی تجربه حضور امر قدسی (خدا) استوار نیست؟ باز در این فرض، اگر مفروض این باشد که ذات حق و وجود مطلق، از هر نوع تجربه ممکن بالاتر و برتر می باشد، این چنین تجربه‏ای چگونه ممکن می باشد؟

پاسخی که عارفان به این سوال داده‏اند، این می باشد که قطعاً یک فضا و قلمروی هست که ذات حق در داخل این جهان محدود، در آنجا حضور دارد. آن جایگاه «اعماق دل بشر و روح آدمی می باشد»، آری خداوند در اعماق روح آدمی حضور دارد. این اعماق روان، تنها نقطه ارتباط موجود محدود و نامحدود می باشد. برای نفوذ به این فضای زیبا و عمق روح آدمی، بشر بایستی خود را از همه امور فنا پذیر و محدود در زندگی عادی، خالی سازد. او، بایستی، همه تمایلات و امیال اولیه و ابتدایی را ترک گوید تا به این فضای عطر آگین وارد گردد. او بایستی پرستش خود را از ظواهر تشریفات عبادتی چنانچه مراسم عشاء ربانی، تبیین می‏کند فراتر ببرد، و از هرگونه تقسیم و دوگانگی وجود، حتی عمیق‏ترین و عامترین دوگانگی را میان فاعل و موضوع[1] کنار بگذارد، و به وحدت حقه حقیقی دست یابد؛ زیرا ذات حق، بالاتر و برتر از دوگانگی و تقسیم می باشد. آن کسی که می‏خواهد به حریم ذات حق برسد، بایستی به این دوگانگی درونی خود، از طریق تعمّق، تأمّل، تفکّر و وجد و جذب، پایان دهد تا به حریم متعالی ذات حق وارد گردد. ایمان، در درون این جنبش و نوسان روحی، در فضای امواجی می باشد که در مرحله محو و فنا در ذات حق می باشد. روح در این مرحله، تدریجاً به مطلق نزدیک می‏گردد، و برای پیوستن به نقطه اولی، بر می‏گردد و ناگهان در نقطه می‏افتد و در او محو می‏گردد. ایمان عرفانی، هیچگاه ایمان عبادتی و تشریفاتی را تحقیر و رد نمی‏کند، بلکه بالاتر از ایمان عبادتی، اوج می‏گیرد و در هر اقدام عبادتی، حضور دارد و تا آنجا پیش می‏رود که از اعمال ظاهری عبادتی، فراتر رفته و در ذات حق محو می‏گردد ( ابن بابویه ، محمد بن علی( شیخ صدوق ) ، 1380 ) .

[1] Subject  and  Obgect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد