تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تقسیم بندی فضایی این محله از نظر توسعه امکانات و جذابیت به قرار زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مناطق توسعه یافته تر:

قابلیت بالقوه و بالفعل قوی از نظر منابع انسانی، تراکم جمعیت و منابع اقتصادی دارند مانند میدان امامزاده قاسم و اطراف آن، ابتدای دربند، ابتدای خ تبریزی

مناطق رو به توسعه:

قابلیت بالقوه قابل ملاحظه و تا حدی قابلیت بالفعل از نظر منابع انسانی، تراکم جمعیت و منابع اقتصادی دارند مانند سمت خیابان احمد زمانی و خیابان مقدسی.

مناطق حاشیه ای دارای قابلیت توسعه:

دارای قابلیت بالقوه و بالفعل از نظر منابع انسانی تراکم جمعیت و منابع اقتصادی که نسبت به محدوده فوق ضعیف تر می باشد. ارتباط این مناطق با مراکز توسعه نسبتا ضعیف می باشد مانند سمت خیابان شهید علی صادقی قمی و خیابان شهید آیت ا… محمودی

مناطق حاشیه ای با قابلیت محدود برای توسعه :

با محدودیت قابلیت ها و عدم تعادل های زیست محیطی روبرو هستند.  وضعیت رشد امکانات در این مناطق با مشکل روبرو می باشد. زمینه اشتغال در کلیه ی بخش های اقتصادی کم می باشد مانند خیابان شهید لطف ا… بوکان ما اگر بخواهیم تنها یک نقطه را رشد بدهیم و به نقاط دیگر محله توجهی نکنیم این امر باعث رشد سرطانی در آن محله می گردد در صورتیکه چندین مرکز رشد کوچکتر می تواند در نهایت به تعادل و توازن در توسعه محلی انجامد.  همانطوری که در برنامه عمرانی سوم ایران ( 46-1341 ) سیاست قطب رشد مطرح و پی ریزی شده  نتوانست موفقیت چندانی بدست آورد زیرا هیچ یک از این قطب ها در نواحی کمتر توسعه یافته مکان یابی نشده بودند بلکه در مراکز بزرگ و نواحی با رشد سریع قرار گرفته بودند. در محله امام زاده قاسم هم به دلیل پراکندگی جمعیت در مناطق گوناگون و همچنین در مطالعه فضایی توسعه امکانات آن ما با نواحی کمتر توسعه یافته روبرو هستیم که اگر بخواهیم آنها را رها کنیم دقیقا مانند برنامه های توسعه قبلی با شکست روبرو خواهیم گردید.

ب ) نقاط قوت :

یکی از نقاط قوت در این محله وجود مراکز مذهبی در نقاط مختلف آن می باشد و این خیلی مهم می باشد که به این بعد وجود بشر که گرایش به امر مقدس وماوراء می باشد اهمیت فوق العاده داده شده می باشد و وجود فراوان این مراکز در این محله خود فرصتی برای این می باشد که بتوانیم از آنها برای فعالیت های دیگر بهره گیری کنیم. یکی دیگر از موارد قوت دیده شده در این محله عدم وجود ترافیک در بیشتر نقاط محله می باشد به همین دلیل فرصت خوبی می باشد برای برنامه ریزی در آینده جهت بهره گیری از دوچرخه در نقاطی که از شیب کمتری برخوردار هستند  ( سند هویت محله امامزاده قاسم ، منطقه 1 شهر تهران ، 1385 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد