مطالعه و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-10-3) بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی که یکی از روشهای جدید بانکداری در جهان امروز میباشد،سبب شده تا با اجتناب از مراجعه مستقیم به بانکها،کلیه اموربانکی توسط خود فرد و تحت کنترل وی در هرزمان و مکانی با صرفه جویی در وقت و هزینه صورت گیرد.

بانکداری اینترنتی هزینه عملیات ارائه خدمات را کاهش داده و منجر به سطوح بالاتر رضایت مشتریان میشود.[67]

مهمترین مزایای بانکداری اینترنتی حق الزحمه پایین، صرفه جویی در زمان و آزادی زمان و مکان می باشد . [50]

دسترسی خانگی،استقلال،صرفه جویی درزمان،امنیت وکنترل از مهمترین ویژگیهای بانکداری اینترنتی میباشند.[74]

در این نوع از بانکداری، مشتریان عملیات بانکی را از طریق وب سایت[1]، که توسط بانک روی شبکۀ عمومی (اینترنت) ایجاد شده می باشد، انجام می دهند. این نوع از بانکداری دارای سطوح مختلفی می باشد:

الف. اطلاعاتی[2]

این سطح، ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی به شمار می رود. بانک، اطلاعات سرور خود را بر روی یک وب سایت قرار می دهد و خدمات بانکی اینترنتی را ارائه می کند.

ب. ارتباطات[3]

این سطح از بانکداری اینترنتی، امکان انجام مبادلات بین بانک و مشتری را فراهم می آورد. این روش دقیقاً بر اساس پست الکترنیکی کار می کند.

ج. مبدالات[4]

در این سطح مشتریان مشتریان مجاز هستند با یکدیگرمبادله کنند. این مبادلات می تواند شامل

مطالعه حساب ها، پرداخت صورت حساب ها، انتقال وجوه و یا هرگونه عملیات بانکی دیگر باشد. این سطح نیاز به امنیت بالایی دارد.

[1] – Web site

[2] – Information

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Communication

[4] – Transaction

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش

–  مؤلفه های مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک کدامها هستند؟

سوال فرعی پژوهش

–  رتبه بندی(ترتیب اهمیت) مولفه های رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک چگونه می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری