عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید ها در محله ( مدل SWOT  ) :

الف ) نقاط ضعف :

براساس نظریه شهر پایدار مربوط به تحول منطقه بندی. شهر پایدار شهری می باشد که دارای چنان پایه اقتصادی باشد که کمترین اثر نامطلوب را برمحیط زیست برجای بگذارد در واقع شهر پایدار شهری می باشد که تنوع در آن وجود داشته باشد مورد طرفداری مردم قرارگیرد و تفکیک و جدایی فضا در گروههای درآمدی واجتماعی چندان وجود نداشته باشد و کلیه افراد وگروهها به خدمات وتسهیلات اساسی دسترسی داشته وساکنان دارای جایگاه هایی برابر باشند. راهکارهایی که برای تحقق این نظریه ارائه شده می باشد عبارت می باشد از:

کاهش اتکا به خودرو به ویژه خودروی شخصی. ایجاد کاربری های مختلط، یعنی کاربری های تجاری، تفریحی و فرهنگی بایستی در کنار کاربر یهای مسکونی باشد. این محله با در نظر داشتن تاریخچه ای که از زمان های قدیم داشته می باشد هیچ توجهی به کاربریهای مختلط وتنوع این کاربریها نشده واین امراز جذابیت آن کاسته می باشد.

گذران اوقات فرغت امروز به مثابه حقی برای فرد مطرح می گردد به طوریکه در ماده بیست وچهارم حقوق بشر به گونه مشخص و روشن اعلام می گردد هرکس حق استراحت وفراغت وتفریح دارد. این درصورتی می باشد که در این محله ما شاهد این هستیم که برای گذران اوقات فراغت خارج از خانه امکانات تفریحی مانند پارک وغیره وجود ندارد و این امر باعث شده می باشد که از جذابیت این محله کم گردد.

سومین نقطه ضعف قابل مطالعه وجود مهاجران افغانی در ارتفاعات بالای این محله می باشد. چه خوب بود قبل از آنکه مهاجری به کشور ما بیاید دولت فکری برای جایگاه آنها در یک محدوده و دادن امکانات همانند ملت خود به آنها میکرد زیرا که پراکندگی آنها در نقاط مختلف کنترل بر آنها را کم می کند. مثلاً امسال تابستان اکثر آنها دچار بیماری عفونی چشمی بودند که به نقاط دیگر محله نیز سرایت نمود و باعث گردید جمعی از فرزندان ما دچار بیماری چشمی شوند که قابل علاج نباشد. برای اهالی این محله سخت می باشد که افرادی را با فرهنگ و تربیت مختلف در کنار خود و فرزندان خود بپذیرند در نتیجه هرگونه امکانات تفریحی فرهنگی که برای این محله در نظر گرفته گردد با استقبال اهالی روبرو نمی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد