عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نقاط ضعف :

ناسازگاری کاربری اراضی وسیع نظامی با سایر کاربری های شهری مجاور

کمبود فضاهای باز از قبیل پارک و فضای سبز گسترده به مقصود حضور مراکز امدادی در زمان وقوع حوادث در بافت های فشرده مرکزی منطقه

تراکم بیش از حد ساختمانهای منطقه به ویژه در بافت قدیمی

عدم تناسب سازه های منطقه با پتانسیل بالای لرزه خیزی شهر تهران

کمبود تسهیلات و خدمات رفاهی در تفریحگاه های منطقه

تعریف نشدن لبه های شهری و عدم پیوستگی بدنه ها و جداره ها

ثبت نشدن بسیار از آثار و ابنیه شاخص طبیعی، تاریخی و فرهنگی و مشخص نبودن حریم آنها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انسداد و محدود شدن کریدورهای بصری با در نظر داشتن مکانیابی نامناسب ساختمانهای بلند مرتبه

اجرا نشدن و یا غیر قابل اجرا بودن طرح شبکه معابر پیشنهادی در طرح تفصیلی

عدم امکان سرویس دهی مناسب معابر به جمعیت زیاد منطقه به دلیل پتانسیل گردشگری و تمایل به سکونت درمنطقه

آلودگی های محیطی مختلف در منطقه مانند رها کردن فاضلاب ها در رودخانه ها و قنوات

عدم تجانس اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنین در بخش هایی از منطقه

تراکم بالای مسکونی در بافت های فرسوده و ارزشمند روستایی منطقه

پایین بودن کیفیت مسکن در بافت های حاشیه ای

تخریب و نوسازی بدون ضابطه در بخش هایی از منطقه

احداث واحدهای مسکونی در حریم گسل ها و مسیل ها

بلند مرتبه سازی در مکان های نامناسب از جهت توپوگرافی، دسترسی و خدمات عمومی

افزایش ده برابری هزینه های جاری شهرداری در طول دهه منتهی به سال ۱۳80

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد