شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کل شهر تهران سه دوره تحول را از قبل و بعد از انقلاب طی می کند :

الف ) دوره اول تحول بنیادی تهران ( 1300ه-ش 1320 ) : در این دوره نوسازی شهر تهران و تغییر شکل ظاهری آن به عنوان یک سیاست در نوگرایی دنبال می گردید . کریم آقا بوذر جمهری رئیس بلدیه شهر تهران با شدت و قدرت، بافت قدیمی تهران را تخریب نمود . برای توسعه خیابان ها و نوسازی شهر در  سال 1312 قانون تعریض و توسعه معابر از تصویب مجلس گذشت . نقشه جدیدی آغاز در سال 1309و سپس در سال 1316 برای شهر تهران تهیه گردید .

ب ) دوره دوم تشکیل کلان شهر تهران ( 1240- 1320 ) : در دهه اول این دوره به علت جنگ جهانی دوم نوسازی شهر تهران به کندی پیش می رفت . در دهه دوم با اتکا به درآمد های روز افزون نفت ، صنایع و تجارت رونق نسبی پیدا نمود و شهر نشینی رو به توسعه گذاشت . جمعیت شهر تهران در این دهه به دو میلیون نفر رسید که عامل اصلی افزایش جمعیت ، مهاجرت بود . در سال 1275 برای اولین بار برای تهران نقشه تهیه گردید .  در سال 1284نقشه جدیدتری از تهران با همکاری مهندسین فرانسوی تهیه گردید . و اراضی جدیدی را داخل محدوده شهر نمودند و شهر را به وسیله خندق ها و باروهای جدید به شکل هشت ضلعی محدود ساختند و ارتباط شهر با خارج را به وسیله دروازه هایی به نام شمیران ، دولت ، یوسف آباد ، دوشان تپه ، دولاب ، خراسان ، خانی آباد و… تأمین نمودند .

پ ) دوره سوم پدیده شهر- منطقه تهران : گسترش غول آسای تهران از دهه 40 به بعد آغاز می گردد . گسترش زیر ساخت های ارتباطی ، تأسیساتی و تجهیزات از یک سو کالبد شهر را گسترش داد و از سوی دیگر کیفیت زندگی شهری را ارتقا بخشید . در این دوره حومه ها و مجتمع های مسکونی متعددی خارج از حریم قانونی و محدوده شهر تهران رشد یافتند و وسیع ترین حوزه های مسکونی و خوابگاهی در اطراف تهران شکل گرفتند ( طرح راهبردی ساختاری جامع شهر تهران ، 1385 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه