تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه وسیعی از گروه‌ها (بخشی از دولت‌های ملی تا سازمان‌های بین‌المللی) با این مفهوم متناسب شده‌اند و آن را در همکاری‌ها و فعالیت‌هایشان وارد کرده‌اند . برای مثال در دولت انگلیس استراتژی دیدگاه توسعه پایدار این گونه تعریف می گردد: یک دیدگاه ساده از تضمین زندگی با کیفیت بهتر برای هر کسی که در حال یا در آینده زندگی خواهد نمود . این استراتژی تأکید می کند که ابزار توسعه پایدار در جهان و انگلیس شامل 4 موضوع می باشد:

– پیشرفت اجتماعی که به عنوان نیاز برای هر شخصی تعبیر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– حفاظت مؤثر از محیط‌زیست

– بهره گیری محطاطانه از منابع طبیعی

– دستیابی و حفظ سطوح بالای رشد اقتصادی و اشتغال.

براساس گزارشاتی که از دولت‌ها در سطح ملی دریافت شده قبل از WSSD در سال 2002 ، حدود 85 کشور بعضی از استراژی‌های پایداری ملی خود را تدوین نموده‌اند، اگر چه محتوا و تأثیرات این استراتژی‌ها به گونه قابل ملاحظه‌ای از یک کشور به کشور دیگر متفاوت بوده می باشد .دیدگاه توسعه پایدار تحولی در بخش تجاری به وجودآورد. در سه دهه اخیر یافته‌ها و مقبولیت توسعه پایدار در بخش تجاری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته می باشد. بسیاری از کمپانی‌های در حال پیشرفت، شروع به تزریق پایداری در استراتژی‌ها و فعالیت‌های خود نموده‌اند (DETR, 1999) .

این طرز فکر برای مثال بعد از کنفرانس جهانی تجارت برای توسعه پایدار[1] منجر به یک ائتلاف وسیع از 165 کمپانی بین‌المللی برای تدوین یک میثاق‌نامه مشترک برای توسعه پایدار از طریق سه اصل رشد اقتصادی، تعادل اکولوژیکی و پیشرفت و ترقی اجتماعی گردید. (اگر چه همه اجزاء شرکت کننده در WBCSD موارد تصویب شده زیست ‌محیطی را سرمشق فعالیت‌ها و برنامه‌های خود قرار ندادند ) .

بسیاری از سازمان‌های حرفه‌ای شامل انجمن‌های علمی و مهندسی توسعه پایدار را در تبلیغات و قوانین خود دخیل کرده‌اند. بطور مثال در یک گردهمایی در ملبورن، نمایندگان 20 سازمان مهندسی شیمی خودشان را برای بهره گیری از مهارت‌ها برای بهبود کیفیت زندگی، گسترش فرصت‌های شغلی، توسعه اجتماعی، پیشرفت  اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست، متناسب و سازماندهی کرده‌اند و با انجام برنامه‌‌های زیست ‌محیطی کمک شایانی به گسترش مفهوم توسعه پایدار داشته‌اند .

[1] WBCSD

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه