عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

ایمان، در قلمرو مذاهب مختلف، بایستی میان تسامح که مبتنی بر نسبی‏گرایی می باشد با جزمیّت و قطعیّت که بر مطلق گرایی استوار می باشد، نوعی وحدت ایجاد کند.در همه اشکال و نمودهای ایمان، این مسئله، یک مسئله‏ی زنده‏ای می باشد به ویژه در شاخه پروتستان آیین مسیحیت، در نحله پروتستان (روشنفکر نو اندیش) از پایه نیروی خود انتقادی[1] و از انگیزه جرأت و روبرو شدن با نسبیت، بزرگی و عظمت و ابّهت ایمان پروتستان، ظهور کرده می باشد. در اینجا بیش از هر جای دیگری، پویایی ایمان، گویا وآگاهانه می باشد.کشش و ارتباط مطلق گرایی (در قلمرو ادعا) و نسبی‏گرایی در عرصه زندگی، مسئله‏ای می باشد که امروزه در ذهنیت مسیحیت پروتستان، همواره در تکاپو می باشد.

2-4-6  نمود های هستی شناسانه ایمان :

اکنون، ایمان در ذهن و اندیشه بشر دیندار، حضور دارد؛ آن هم به گونه ملموس و قابل تجربه، منتهی از نوع تجربه درونی و عرفانی. این سخن، بدین معناست که ایمان وتجربه دینی با ما بشر ها ، به یک مشی، در یک شخص، یا در یک حادثه، مواجه می باشد و خود را نشان می‏دهد. ایمان به عنوان یک بخش از واقعیت ملموس، همه واقعیت مطلق و همه معنی واقعیت را نشان می‏دهد، تقریباً هر نوع از واقعیت و موجودات جهان هستی، حقیقتاً، تجلّی خداوند می باشد که در ایمان بشر دیندار، مشهود و عیان می‏شوند، در فرد و در گروه. آری ما تجلّی خداوند را از طریق شهود ایمانی، در همه تجلیّات هستی به وضوح نظاره می‏کنیم. یک قطره آب، تکه‏ای نان، یک درخت، حرکت دست و پاها،ساختمان، رودخانه، رنگ درختان و برگها، چوب، کتاب، یک بشر زیبا اندام، همه و همه تجلّیات آیینه وار حضرت حق و شواهد گویای تجلّی اویند. (این همه لطف و عجب بر در دیوار وجود) در همه‏ی این زیبای یها، واژه‏های هستی، ایمان، ذات حق متعال را تجربه می‏کند. این نوع تجلّی و نمود ایمان، در همه مذاهب و ادیان، هست و منحصر به یک آیین خاص نیست. این همان روش و آداب و رسوم مذهبی می باشد که در هر دینی، معتقد به آن دین، خود را به معبود خود، نزدیک می‏سازد و تقرّب می‏جوید. این نمود از مراسم دینی، یک اعتقاد نیست که مثلاً بعضی چیزها، مقدس هستند و دیگر اشیا مقدس نیستند. در واقع، آداب و مراسم دینی، حوزه و قلمرو وجودی می باشد که خداوند به آن وسیله تقرب جسته می‏گردد . وبه تعبیر اسلامی نماز وسیله و ابزار تقرب به خداوند می باشد:        ” الصَّلاهُ قُربانُ کُلّ تَقِیّ “. یعنی اگر ما، ایمان و اعتقاد به خداوند را که به دستور وی اقدام می‏نماییم، نادیده بگیریم قطعاً این نحوه اعمال، کاملاً بی‏معنی خواهد بود. مثلاً خم شدن و سجده رفتن در نماز، اگر دستور خداوند و وسیله قنوت و خضوع نشود، دقیقاً اعمال و کلمات بی معنی و پوچ خواهند بود. این اعمال و رفتار مذهبی، از کردار و رفتار بشر مذهبی و ایمان او، حکایت می‏کند و معنی‏دار شده، حقیقت پیدا می‏کند. برای ناظر غیر مومن به آیین مذهبی، این مراسم و آداب و رسوم، بیهوده و پوچ می‏نماید؛ اما اگر آن مراسم را از دیدگاه یک بشر دیندار، مطالعه نماییم، قطعاً، این اعمال مفهوم دار و هدفمند خواهند بود. مثلاً: اگر یک مسیحی پروتستان، عبادت یک کاتولیک را پیش روی تصویر مریم باکره، ملاحظه کند(که چگونه در برابر عکس و تمثال مریم مقدس، خضوع می‏کند) او همچنان درحال تأمل، ناباورانه نمی‏تواند تبیین دهد که آیا ایمان این شخص کاتولیک (مومن به مریم مقدس) ارزش دارد یا نه؟[زیرا او، چنین عبادت و پرستش را قبول ندارد و در نتیجه نمی‏تواند آن را درک کند]. ( ابن تیمیه ، 1971 ) .

[1] Self- Criticism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه