تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

هنگامی که از تشکیل سرمایه ی انسانی صحبت می گردد زمانی می باشد که سرمایه گذاری های مالی )چه به صورت مخارج تحصیلی و چه به صورت فداکاری و هزینه فرصت از دست رفته(  صورت پذیرفته تا تغییرات و تحولاتی در افکار و افعال فرد به وجود آورد. این تغییرات و تحولات که در درون افراد متبلور شده و غیر قابل انفکاک می باشد آنان را قادر می سازد تا:

کالاها و خدمات بیشتر و یا بهتری تولید کنند؛

درآمد های پولی بالاتری به دست آورند؛

درآمدهای خود را عاقلانه تر مصرف کنند؛

از زندگی لذت بیشتری ببرند ( درآمدها و رضایت مندی های غیر مادی )( عمادزاده ، 1375 ، ص31 ) .

تئودر شولتز و گری بکر[1] دو تن از اقتصاددانان بزرگ هستند که تئوری سرمایه انسانی را از مراحل کلاسیک و ابتدایی خود به حالت پیشرفته و تحلیلی امروزی ارائه نمودند . آن ها نشان داده اند که سرمایه ی انسانی نه تنها از طریق تراکم و انباشت آموزش بلکه از راه های بیشمار دیگر نیز به وجود می آید . لیکن متداول ترین انواع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، موارد زیر به حساب می آیند:

دبستان، راهنمایی، دبیرستان، مدارس فنی و حرف های و تحصیلات عالی؛

آموزش های قبل از مدرسه؛

آموزش های بعد از دانشگاه و فارغ التحصیلی؛

مهاجرت برای مشاغل و درآمدهای بالاتر؛

مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی؛

بدست آوردن اطلاعات کافی از عرضه و تقاضای کار و خدمات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بسیاری از اقتصاد دانان متذکر می شوند که این نوع سرمایه غیرقابل لمس و نامحسوس می باشد و جزء لاینفک و بخشی از روح و مغز و بدن بشر را تشکیل می دهد که به گونه مداوم با اوست و لحظه ای از وی جدا  نمی گردد . تفاوت بین سرمایه ی انسانی و سرمایه مادی این می باشد که این نوع سرمایه به مانند کالاهای سرمایه واقعی در بازار قابل خرید و فروش و قیمت گذاری نیست . اما مطمئناً برای خدماتی که سرمایه ی انسانی ارائه می دهد ، بایستی قیمتی در بازار وجود داشته باشد و در حقیقت این قیمت همان اجاره ای می باشد که برای بهره گیری از این خدمات به صورت حقوق و دستمزد ، پاداش های کارآفرینی و دیگر مزایا توأم با رضایتمندی فوق العاده فرد در نتیجه احراز این توانایی ها پرداخت می گردد. سرمایه انسانی سرمایه ایی با دوام می باشد لیکن زمان ارائه خدمات این سرمایه محدود می باشد . سرمایه ی انسانی نیز نیاز به نگهداری و در صورت لزوم تعمیر، ترمیم و تعویض دارد تا مانند سرمایه های مادی بیکار و یا مورد اتلاف قرار نگیرد .

[1] Theodor W . Schultz & Cary S. Becker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه