عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه ی اجتماعی و مشارکت های زنان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آن جایی که گروه های مختلف اجتماعی ، نژادی و جنسیتی درموقعیت های ساختاری و شبکه های اجتماعی متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندی ازسرمایه ی اجتماعی متفاوت هستند . به عنوان مثال زنان و اقلیت ها یک جایگاه نابرابر در سرمایه ی اجتماعی قرار دارند و فرصت های کمتری در اختیار آنان قرار   می گیرد که در زندگی اجتماعی از آن بهره گیری می کنند و در بهره گیری از منابع و تحرک شغلی خود موفق شوند  (لین،  2001 ، ص 95 به نقل از موحد و همکاران، 1387، ص 164) . همبستگی های معناداری میان ابعاد سرمایه ی اجتماعی و اندازه مشارکت سیاسی زنان بالای هجده سال نظاره شده می باشد. که درآن مشارکت سیاسی به معنی «تمایل هر فرد به درگیر شدن در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی» (راش، مایکل ، 1383، ص 123) یا «شرکت در فرآیندهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را تعیین می کند و یا بر آن اثر می گذارد» (ابرکرامبی و دیگران، 1367، ص 286) تعریف شده می باشد. پس مشارکت سیاسی، اولاً، یک کنش اجتماعی می باشد؛ ثانیاً، به شکلی داوطلبانه اعمال می گردد؛ ثالثاً، با جایگاه اجتماعی افراد ارتباط نزدیک دارد (موحد، مجید ، 1382، ص 6) در زمانی که مناصب حساس اجتماعی تنها به مردان سپرده گردد، مردسالاری به منصه ی ظهور می رسد که به نوعی شکاف جنسیتی دامن می زند و سطح روا بط اجتماعی زنان را به نفع مردان پایین می آورد و بخش قابل توجهی از جمعیت هر کشور که نقشی به سزا در توسعه ی همه جانبه اعمال می کنند، همواره از توزیع ناعادلانه ی فرصت ها و منابع، بالاخص در کشورهای جهان سوم، محروم می مانند (ساروخانی، باقر ، 1370، ص 26) .

2-2  تئوری سرمایه انسانی  (Humane Capital Theory  ) :

مفهوم نزدیک دیگر به سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی می باشد این دیدگاه به معنی سرمایه گذاری به مقصود پرورش انسانی فرهیخته، سالم و مطلع می باشد و شامل مراقبت های خانوادگی سال های پیش از آموزش پیش دبستانی، کارآمدی بعد از پایان تحصیلات مدرسه، سرمایه گذاری در آموزش رسمی دانشگاهی و سرمایه گذاری در اطلاعات بازار کار از طریق جستجوی شغل می باشد. در واقع سرمایه انسانی را بایستی مهارت و توانایی(آن چیز که که در گروه های داوطلبانه به آن شدیداً نیازمندیم) دانست که افراد آن را کسب می کنند؛ مانند توانایی هایی در زمینه کسب اندازه تحصیلات، توانایی های کلامی و ارتباطی، اعتماد به نفس، قدرت رهبری و … و از این توانایی ها می توان به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه سرمایه های اجتماعی بهره گیری نمود . می توان از جامع ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه اجتماعی دارد این انتظار را داشت که در تولید سرمایه های انسانی و تقویت آنها نیز موفق باشد. اما در اظهار تفاوت میان این دو وجه سرمایه می توان گفت : سرمایه اجتماعی متعلق به گروه ها می باشد نه به افراد (توسلی،غلامعباس ،  1379، ص 13 ) . بسترهایی همچون خانواده، سازمان ها و گروه های مدنی که امروزه با گسترش ارتباطات سیار، بسیار اهمیت یافته اند، می تواند بستر مناسبی برای سرمایه اجتماعی باشد . به تعبیر دیگر مبنای سرمایه اجتماعی در ویژگی های جمعی و ساختاری یک جامعه نهفته می باشد و هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد در صورتی معنا پیدا می کند که بیش از یک نفر در آن سهیم باشد(مانند گروه های داوطلبان)، اما سرمایه انسانی متعلق به افراد می باشد (همان ، ص 25) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه