عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سوهانک امروز :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سوهانک باغ بزرگی بود که در قسمت شرقی روستا قرار داشت و به نام بنانیه معروف بود. این باغ اختصاص به بعد از انقلاب با خانواده ای زرتشتی داشت که آثار قبر بزرگ خاندان آن تا قبل از قطع درختان در میان باغ باقی بود. با تهدیدهای باغ از خانواده مذکور گرفته گردید و قبرها به تهدید همان اطراف خالی گردید و مردگان به جای دیگری برده گردید. اما مهم و جالب استخر بزرگ 4000 متر معکبی این باغ بود که به راحتی پر گردید. این استخر بزرگ مربوط به 50 سال پیش بود که دیواره 30 متری سنگچین آن بی نظیر بود و از دهانه خروجی آب آن یک کامیون 10 چرخ توان وارد شدن به کف استخر را داشت که از میانه پاییز تا پایان بهار آب تابستان روستا و این باغ را فراهم م یکرد. از بزرگ ترین جنایت های زیست محیطی در این محل تخریب باغ بزرگی به نام سردار و کوروس بود که در اولی بر جهای سه آتی شهر ساخته گردید و در باغ کوروش که بیش از 50 هکتار انواع درختان میوه و گندم بود مرکز فعلی اداری امام خمینی کمیته امداد پس از یک تخریب همه جانبه ساخته شده می باشد. در مصادره بزرگ وکم وکمیته امداد از نکات جالب سوهانک دست اندازیهای گاه به گاه ستاد اجرایی فرمان امام نظیر آن در شهر تهران می باشد. اگرچه تکیه قدیمی سوهانک از منظر زیبایی و روح معنوی واجد روحانیت خاصی بود که قابل توصیف نیست؛ تکیه سوهانک در سال های نخستین دهه 40 ساخته شده و امروزه زیباترین طراحی و اجرا را دارد. در ایام محرم از شب اول تا شب سیزدهم محرم در این تکیه سفره شام امام حسین پهن می گردد و بیش از5000 نفر در این حسینیه در نوبت های متعدد اطعام می شوند ( سند هویت محله سوهانک ، منطقه 1 شهر تهران ، 1385 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد